Nyheter

Ledig stillingLedig årsvikariat for skoleåret 2018/19. Stillingen er ledig fra 01.08.18 - 31.07.19, og utgjør til sammen inntil 0,8 årsverk. Stillingen må dekke et eller flere av følgende fagområder: Matematikk, norsk eller engelsk på barnetrinn.
Søk elektronisk her

20.04.2018
ku2018

Landbrukskontora i Nord Østerdal arrangerer møte om klimasmart landbruk Det blir tilbud om samme møtet i alle kommuner. Les invitasjon til møtene her. Tilbud om møte i Folldal blir torsdag 26. april klokka 19.30 på Grimsbu Turistsenter. Alternativt er det samme møtet i nabokommunene om annet tidspunkt passer bedre. Landbruksrådgivinga og TINE stiller med foredragsholdere.  

19.04.2018

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.

Komité 2 som har jobbet med bredbåndsstrategi i Folldal har bestemt at en i første omgang ønsker å prioritere søknad(er) for følgende områder:

• Krokhaug
• Dalholen
• Grimsbu

Områder med størst lokal interesse / dugnadsinteresse prioriteres først.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 18.05.2018. 

Innspillene merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging» og sendes til:

Folldal Kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller epost postmottak@folldal.kommune.no 


Kontaktperson for spørsmål: 

Enhetsleder TLU Ole Håkon Flatøy tlf: 917 17 785 / ole.flatoy@folldal.kommune.no.

Kunngjøring skjer kun på Folldal kommunes hjemmeside.

19.04.2018

Les mer om FIAS miljøfond på www.fias.no

FIASProffMiljøfond

 

10.04.2018

 

Grøfting aSøknadsfrist 15. mai

 

SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere, og skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Fylkesmannen i Hedmark har tildelt Folldal kommune kr 360.000,- til videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter i 2018.