Den første snøen_Stormoegga
Nyheter

Utkast til «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal» er lagt ut på høring med høringsfrist 15. mars. Høringsuttalelse sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Etter gjennomført høring vil kartlegginga bli behandla på nytt i formannskap og med endelig vedtak i kommunestyret.

 

Høringsdokumenter:

Samlet saksfremstilling fra formannskapet.

Kart med verdsetting av områder. 

Kart med områdetyper. 

Tabell alle områdene. 

Link til miljødirektoratet sin veileder for kartlegging.

15.02.2017

roserFolldal kommune gratulerer Ola Brennodden Sunde som vinner av F400 i Femundløpet og Vaar Brennodden Budal med flott 4. plass i F200.  Det er mange som har levert flotte prestasjoner, dere er alle gode ambassadører for kommunen vår.

13.02.2017

Innskring til 1.klasseInnskriving til 1.klasse ved Folldal skole er onsdag 1. mars. Da kan høstens 1.klassinger og foreldre/foresatte møte opp mellom kl 10:00-15:30. (Innmelding av elev - skjema). Brev sendes hjem til folkeregistrerte elever i Folldal.

 

Utdeling av skolesekk fra Hedmark Trafikk vil foregå ved skolebesøket til våren.

 

06.02.2017

Glatte vegerVi har i vinter hatt mange tilfeller av vanskelige kjøreforhold hos flere av våre brukere i hjemmetjenesten. Vi oppfordrer til at man sørger for å holde gardsplasser og private sideveger forsvarlig strødd/farbare for at vi skal kunne få utført våre tjenester.

 

Hjemmetjenesten 

02.02.2017

Sau på utmark. Foto Jorunn StubsjøenFylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

02.02.2017
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411