Kampanje - kommunereform
Nyheter

KvitdalenDet nærmer seg sesongslutt for "Rusle og tusle".

  • 31. august blir det avslutningstur til Barthstigen v/Grimsdalshytta. Oppmøte ved bommen til Grimsdalen kl 18.00 for videre samkjøring.
    Vi avslutter med rømmegrøt på Grimsdalshytta. Pga maten trenger vi påmelding til denne turen, meld fra til Åse innen 29. august (97670721).
    PS! Turlaget spanderer:-) 

Arr: Folldal Turlag og Folldal kommune v/Folkehelse

24.08.2016

VegadressePrivate og kommunale veier: 

For private og kommunale veier i kommunen, er veinavnskilt og henvisningsskilt satt opp. Skiltene er satt opp i henhold til vedtatte veinavn og adresser.

 

Fylkesveier: 

Skilting av fylkesveier er ikke gjennomført da dette er Statens vegvesen sitt ansvar. Det er ikke avklart når skiltingen vil bli gjennomført.

 

Einunndalen og Kakelldalen: 

Skilting av veinavn og oppsett av henvisningsskilt i Einunndalen vil bli gjennomført i forbindelse med fornyelse av skiltene langs seterveiene. Veilagene i Einunndalen har ansvar for skiltingen. Veinavnskiltene og henvisningsskiltene vil få samme utforming som øvrige skilt.

24.08.2016

InformasjonIngen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Fra 1. august 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt lavere enn 486 750,- kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset av maksprisen. Per. 1. januar 2016 er maksprisen 2 655 kroner per måned for hel plass i barnehagen, prisen for deltidsplass har økt tilsvarende. Disse bestemmelsene er i henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage».

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer 

Fra og med 1. august 2016 har alle 3,- 4,- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er fra samme dato satt til 417 000 kroner.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Du kan også søke elektronisk via kommunens nettsider. Søknadsfrist for reduksjon fra august 2016 er 15.september.

 

22.08.2016

juleklokker

Nå har utarbeidelsen av  FolldalsJul startet. Vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne med tilknytning til julen, men alt er av interesse.  Som takk for ditt bidrag vil du få tilsendt ett eksemplar av heftet så fort det foreligger.

Stoffet sendes enten pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller som epost til postmottak@folldal.kommune.no innen 01. oktober 2016

Skolestart_HFK

Mandag 22. august, kl 08.45 er det skolestart ved Folldal skole, og vi ønsker 174 elever vel møtt til nytt skoleår!
Spesielt ønsker vi velkommen til 13 nye 1. klassinger.

 

Busstider: 

- Atnbrufossen-Folldal (rute 956)

- Nybu (Grimsbu) - Folldal (rute 964)

- Bergseng (Dalholen) - Folldal - Tynset (rute 971)

 

- Skolerute Hedmark 2016-2017

17.08.2016
Aktivitetskalender
31.08.16
18:00
01.09.16
10:00
15.09.16
19:00
29.09.16
10:00
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411