Den første snøen_Stormoegga
Nyheter

vinterlandskap2Mandag 20. mars arrangerte Folldal kommune et informasjonsmøte om motorferdsel i utmark. Møtet viste at det er viktig med dialog og informasjon om hvordan man som bruker av utmarka skal og kan forholde seg til regelverket.

 

Vedlagt ligger presentasjonene fra fylkesmannen og SNO.

Foredrag motorferdsel Folldal

Om ferdsel og ferdselskultur

22.03.2017
Folldal kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for uttalelse 6. april 2017:

 

FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I FOLLDAL KOMMUNE, HEDMARK

 

Fastsatt av Folldal kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

 

§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Folldal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks

 

21.03.2017

kunngjøring av planprogramFormannskapet har vedtatt at forslag til planprogram for revidering av Folldal kommunes arealdel legges ut for offentlig ettersyn i perioden 17.03.2017 – 28.04.2017.

 

Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel vedtatt i 2011. Det er planlagt at ny arealdel skal vedtas i løpet av høsten 2018.

 

Høring av planprogram - 17.03 - 28.04.2017 

Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er utarbeiding av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus, og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet legges ut på høring i perioden 17.03- 28.04.2017.

20.03.2017

Folla reinMellomtrinnet ved Folldal skole gleder seg til å framføre årets nye musikkspel "Folla rein - fortida forsvann og framtida blei sann".
Tekst av Ola Jonsmoen.

 

Premiere: onsdag 29. mars kl 19.00.
Forestilling torsdag 30. mars kl 19.00

 

Forhåndsbestilling av billetter 23-24. mars på dagtid til tlf. 47979021 eller på e-post til folldal.skole@folldal.kommune.no

 

Les mer; Plakat Folla rein

20.03.2017

Nye folkehelseprofiler for kommuner og fylker er klare for nedlasting. I år inneholder profilene fire nye indikatorer. Tema er antibiotikaresistens og forebygging av infeksjoner.

- Folkehelseprofil for Folldal 2017

- Folkehelseprofil for Hedmark 2017

17.03.2017
Aktivitetskalender
22.03.17
16:00
25.03.17
20:00
26.03.17
19:00
29.03.17
16:00
29.03.17
19:00
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411