Folldal kommune 100 år
Nyheter

Snøscooter_2Forvaltningsstyret vedtok i møte 23.04.14 å legge ut følgende planprogrammer til offentlig ettersyn i perioden 24.04.14 – 05.06.14:

Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal 

Formål: plan for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring jfr. KMDs forsøksordning

                           Planprogram

Kommunedelplan seterområder 

Formål: tiltaksplan rettet mot landbruk og næring. Den skal også i nødvendig grad omfatte byggesak og byggeskikk.

Planprogram 

Samtidig varsles planoppstart for begge planene.  

Skriftlige innspill sendes Folldal kommune, 2580 Folldal evt. postmottak@folldal.kommune.no innen 05.06.14.

Folldal kommune, enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

24.04.2014

LetengstipendetLetengstipendet tildeles en person, institusjon, organisasjon eller et prosjekt innen idrett, kultur, utdanning eller forskning i fjellregionen. Den vil ikke tildeles et kommersielt foretak/organisasjon. Søknadsfrist 15. mai.

Les mer

14.04.2014

skapninger.bmpVandreutstillingen SKAPNINGER viser kunsthåndverk og installasjon med, Tor-Bjørn Adelgren (tre), Kjetil Aschim (metall), Jim Darbu (keramikk), Nina Bang Larsen (installasjon), Felieke van der Leest (metall/tekstil) og Linda Jansson Lothe (keramikk)


En vandreutstilling fra KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 11. april – 2. mai 2014 - e-Invitasjon Skapninger Folldal

10.04.2014

Det nærmer seg ny søknadsomgang for SMIL-midler. Folldal kommune har fått tildelt kr 567 023,- fra Fylkesmannen til videre fordeling i 2014.

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier. Kommunestyret i Folldal vedtok i sak nr 42/13 (31.10.13) " Tiltaksstrategier 2014-2017 "

 

Eksempel på tiltak som kan støttes:

09.04.2014

GrunnlovsjubileetHjerkinn er området som samler tre fylker og tre kommuner til en felles markering av Norges grunnlov. Det er kraften i den såkalte Eidsvoll-eden «Enige og tro til Dovre falder» som kan få æren for fellesmarkeringen, og det i seg selv er spektakulært.

De tre kommunene Folldal, Dovre og Oppdal, har en naturlig tilknytting og nærhet til Dovrefjell, og har blitt enige om en felles 17. mai markering med barnetog på Dovrefjell i 2014.

 

Vi ønsker med dette å skape en unik feiring av grunnlovsdagen på Dovrefjell, og at markeringen vil trekke folk med tilknytning utover vår region. Det vil bli en minnerik 17. mai feiring som strekker seg fra Eysteinkyrkja på Hjerkinn til «Viewpoint Snøhetta». Disse ytterpunktene vil omfavne en markering beriket av ulike kulturelle innslag som belyser den røde tråden gjennom jubileumsåret, med Dovrefjell som en symbolsk kraft i den nasjonale norske historien.

 

Foreløpig program 

- Parkeringsplan - Arrangementsplass

 

09.04.2014
Aktivitetskalender
24.04.14
10:00
24.04.14
19:30
28.04.14
19:00
29.04.14
19:00
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411