Nyheter

FolkehelseHer får du en oversikt over ulike aktiviteter med tema Folkehelse, noen av de starter opp nærmere sommeren;

  • Onsdagstrimmen; Bli med å gå en tur (sentrumsnært), hver onsdag fra kl 10.30 fra Frivilligsentralen. Turleder er med.
  • Fredagsgruppa; Vedlikeholdstrim for de som har hatt resept på Frisklivssentralen. Hver fredag kl 11-12 på Folldal Friskliv.
  • Rusle & tusle; Starter opp 24. mai. Mer info kommer!
  • Stolpejakten; Starter opp 1. juni. Brosjyre sendes ut til alle i Folldal.
  • Turkasser "Fysak"; 10 kasser med nye turmål settes ut til slutten av mai.
28.04.2017
Landbruksprosjekt

Et nytt informasjonsskriv til gardbrukere og andre landbruksinteresserte i Folldal er sendt ut.

Les Over Skigard`n april 2017 her. 

 

26.04.2017

Formannskapet har vedtatt at forslag til forskrift om tildeling av langstidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister m.m. i Folldal kommune legges ut på høring i perioden 26.04.2017 - 19.05.2017.

 

Det bes om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@folldal.kommune.no.

 

Høringsdokumenter:

- Forslag til forskrift 

- Samlet saksfremstilling

 

Høringsdokumentene er lagt ut på servicekontoret og på Folldal bibliotek. Dokumentene kan også sendes på forespørsel.

26.04.2017

Ledig stillingFolldal kommune søker sykepleier/vernepleier;

 

- Sykepleier/vernepleier korttidsavdeling (frist 25.05.17)

- Sykepleier/vernepleier hjemmetjenesten. (frist 25.05.17)

Les mer og søk elektronisk

25.04.2017

Logo Folldal kommune og NAVDette er et tilbud til deg som er mellom 15 og 18 år og er bosatt i Folldal kommune. Tilbudet skal gi ungdom arbeidserfaring gjennom arbeidsoppgaver i en virksomhet der hjemkommunen er arbeidsgiver. Varighet 3 uker.  Søknadsfrist 5. mai

Les mer: Utlysning sommerjobb for ungdom_2017

 

21.04.2017