Nyheter

Kartverket og Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene har reist navnesak i Folldal kommune. Informasjon om navnesaken og hvilke navn det er reist navnesak for finner du ved å følge linken nedenfor. Det er Kartverket som vedtar skrivemåten for disse navnene, men kommunen har rett til å uttale seg i saken. Kommunen ønsker derfor innspill på navnene og deres skrivemåte fra kommunens innbyggere som har særlig tilknytning til navnene.

 

Vi ber om at innspill på navnene og deres skrivemåte sendes Folldal kommune innen 18.09.2015. 

 

Les brevet fra Kartverket 

Navneliste 1 

Navneliste 2 

Navneliste 3 

03.07.2015

valglogo2For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2015, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men på valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. 

 

Fra 15.juli 2015 er manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret og biblioteket.  Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet.

 

03.07.2015

 

UppigardFolldal kulturvernråd har i en årrekke hatt arrangement på bygdetunet i sommersesongen, i år er det i samarbeid med Husflidslaget ved Ellen Hovden.

 

Liv i stugum søndag 19. juli 

Program for dagen:         

Kl. 11:00 Friluftsmesse ved sokneprest Jon Olav Ryen.

 

Kl. 12:00 Husflidslaget vil stå for salg av diverse produkter.

Enkel servering i Kjøllhaugstugun.

Våre 2 omvisere er tilgjengelige for de som ønsker en guidet rundtur,

eller ønsker assistanse og informasjon om hva som er av tiltak i bygda.

Leker for barn i alle aldre.

                              

Arrangør: Folldal Kulturvernråd & Husflidslaget.

03.07.2015

Guider på UppigardUppigard Streitlien vil fra mandag 13. juli til og med søndag 2. august 2015 tilby besøkende omvisning på bygdetunet mellom kl 12-18.  Omviserne vil også kunne tilby guidet tur i dyregravsløypa som ligger i Streitlifeltet.  Det er også mulig å låne en GPS med innlagt gpx spor for samme løype.

Salg av kaffe og vafler. 

Les mer 

03.07.2015

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3 endres fra 1. mai 2015; lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1478

Jf. Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager; lovdata.no/forskrift/2015-04-17-379 

Som følge av endringer i forskrift har vi foretatt følgende endringer i skjema: 
- Barnehage_søknad om redusert foreldrebetaling

30.06.2015
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411