Høststemning
Nyheter

RøykFrisklivssentralen i Folldal tilbyr snus- og røykesluttkurs som går over 6 kvelder. Erik Lium v/ Bedriftshelsetjenesten er kursleder.

Oppstart: 19.10.2015 kl 18.00 (Røykesluttdagen)
Sted: Kommunestyresalen, Nyberg
Egenandel: kr 500,-
Kurset går over 6 kvelder, med noen ukers mellomrom.
Påmelding til aase.brendryen@folldal.kommune.no / tlf 479 79 021 innen 12.10.2015.

05.10.2015

Det er fortsatt mulig med etteranmeldinger til faggruppe sau og faggruppe mjølk. Faggruppe sau starter med første samling allerede tirsdag 6. oktober klokka 10.00. Faggruppe mjølk starter med første samling onsdag 28. oktober. Påmeldinga er bra med så langt 29 påmeldte personer til sauegruppa og 20 påmeldte personer til gruppa for mjølk. Men det er fortsatt plass til flere. Bare ta kontakt med jordbrukssjef Bjørn Gussgard.

 

Minner også om muligheten for individuelle veiledningspakker innenfor mjølk, sau, kjøttproduksjon storfe eller nye næringer tilknytta landbrukseiendommer. Les mere om Landbruksprosjektet: Framtid i Fjellandbruket! 

05.10.2015

Eldreråd 01.10.15Eldrerådet avsluttet sin valgperiode med nok en vellykket markering av Eldredagen.  Som takk for innsaten i Eldrerådet ble rådets tre pensjonistrepresentanter overrakt hver sin blomsteroppsats.  Det har vært et svært aktivt eldreråd som har satt viktige saker på dagsorden.  Takk til Evy, John Oddleif og Soeprapti for vel utført arbeid!

05.10.2015

juleklokker

Nå har utarbeidelsen av  FolldalsJul startet. Vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne med tilknytning til julen, men alt er av interesse.  Som takk for ditt bidrag vil du få tilsendt ett eksemplar av heftet så fort det foreligger.

Stoffet sendes enten pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller som epost til postmottak@folldal.kommune.no innen 15. oktober 2015

05.10.2015

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015
Aktivitetskalender
06.10.15
17:00
09.10.15
19:00
11.10.15
19:00
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411