Stortings- og Sametingsvalg 2017
Nyheter

NAVDet pågår et arbeid i Nord-Østerdal for å finne en god modell for bl.a. ledelse av NAV kontorene. Det er viktig også fremover å sikre innbyggere rettsikkerhet og god faglighet i møtet med NAV.

I påvente av avklaring på dette har Brit Kværness sagt seg villig til å lede NAV kontorene i Alvdal og Folldal. Hun er allerede fast ansatt NAV leder på Tynset. I denne perioden går hun ut av sine politiske verv i Folldal.

18.08.2017

Stortings- og Sametingsvalg 2017Ordinær forhåndsstemmegivning 

Ordinær stemmegivning starter 10. august og avsluttes 8. september. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagene 10. og 11. september.  Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Ta med legitimasjon og valgkort. 

 

Forhåndsstemmer mottas på følgende sted:

Kommunehuset Nyberg (servicekontoret) fra 10. august til og med 8. september alle hverdager kl 09.00-14.30. Her kan du også sjekke at du står i manntallet.

Les mer om høstens valg

08.08.2017

Skolestart 21. augustDet nærmer seg skolestart ved Folldal skole; 21. august kl 08.45 ringer det inn.

Husk å bestille skolefrukt og skolemelk i tide til de elevene som vil ha;

- www.skolefrukt.no

- www.skolelyst.no (skolemelk)

- Skolerute Folldal 2017-2018 

- Skoleskyss Hedmark trafikk

07.08.2017

Folldalsprisen 2017

FOLLDALSPRISEN 2017 er tildelt Tæladylju. 

Prisen ble overrakt av ordfører Hilde Frankmo Tveråen under deres konsert i Worms Hall.

 

Vi gratulerer! 

28.07.2017

Ledig stillingFolldal kommune har for tiden flere ledige stillinger: 

- Sykepleier/vernepleier

- Driftsoperatør/fagarbeider vann og avløp - kommunalteknikk

- Tilkallingsvikar renhold

Se utlysningstekst og søk elektronisk her

24.07.2017