Nyheter

Forvaltningsstyret har med hjemmel i plan- og bygningslovens §10-12 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for seterområder ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06.0215 – 01.09.2015. Vi ønsker høringsuttalelser fra enkeltpersoner, lag, foreninger eller organisasjoner.

 

Høringsuttalelser skal sendes Folldal kommune, på e-post postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost Folldal kommune, Teknisk landbruk og utvikling, 2580 Folldal innen høringsfristen 01.09.2015.  

 

Høringsutkastet av "Kommunedelplan for seterområder i Folldal" kan du lese her. Papirkopi av plana er lagt ut i servicekontoret i Folldal kommune.

I forbindelse med høringsprosessen arrangeres en seterkveld på Romsdalssetra lørdag 15. august. Innbydelsen til seterkveld kan du lese her.

 

21.05.2015

FotokonkurranseVær aktiv ute – vinn kamera!

I anledning friluftslivets år, kan du nå vinne et Go Pro-kamera ved å sende et bilde fra din tur ute i naturen med #AktiviHedmark.

 

Hedmark fylkeskommune ønsker at flere skal være aktive i naturen. Også små turer gir store opplevelser, du må ikke nødvendigvis opp på den høyeste toppen for å drive med aktivt friluftsliv. Del et øyeblikk fra en hverdagstur merket #Aktiv i Hedmark, og vær med i konkurransen om et Go Pro-kamera!

Du kan delta i konkurransen både via Facebook og Instagram. Bildene som sendes inn, blir publisert i et galleri på Facebook.

20.05.2015

Rusle tusleOnsdag 20. mai starter vi opp igjen sesongen for Rusle-tusleturer i samarbeid med Folldal Turlag. Turene har ulike turmål hver uke, og skal være lavterskelturer som passer de fleste. En kjentmann vil bli med på de fleste turene, og kan fortelle litt om turmålet. Følg med på kalendere og oppslag. De fem første turene står også annonsert i turlagsprogrammet. Alle turene har oppmøte kl 18:00 på beskrevet sted. Ta gjerne med litt til en kaffekvil..

 

Onsdag 20. mai: Gamle Atndalsveien. Oppmøte Stadsbuøyen, sør (fv. 27, Atndalen).

Onsdag 27. mai: Borkhuskvenne. Oppmøte ved Borkhusgarasjen, (fv 29, Dalholen).

20.05.2015

BlåleddvedFolldal kommune søkte og fikk innvilget midler til bekjempelse av blåleddved. Midlene skal først og fremst brukes til bekjempelse av blåleddved på kommunens eiendom, men også til informasjon til innbyggerne.

Blåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og er særlig invasiv i furu- og bjørkeskog.

Les mer: Bekjempelse av blåleddved i Folldal

 

18.05.2015

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Folldal kommune

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Åpningstid:

Kl 09:00-14:30  

Tlf: 62 49 10 00

 

E-post 

 

Org.nr: 939.885.684

Bankkonto: 1895.07.00072

 

Teknisk vakt:

Tlf: 995 87 411