Nyheter

Ledig stillingFaste stillinger:
80 - 100% fast stilling ledig fra d.d. på korttidsavdelingen
74 % fast stilling i hjemmetjenesten og institusjon. Turnus med hovedvekt av N-vakter

 

Vikariat:
100% vikariat ledig fra d.d til 25.03.18 på korttidsavdelingen
80 - 100% vikariat ledig fra d.d til 13.03.18 i hjemmetjenesten
74% vikariat ledig fra d.d til 31.12.17, med muligheter til forlengelse, i hjemmetjenesten

Se hele utlysningsteksten og søk elektronisk

23.06.2017

Folldal Demensforening har i samarbeid med kjøkkenet arrangert St. Hansfest for beboere og andre. Det var et populært tiltak hvor 70 personer deltok. Serveringen besto av grillmat, is og jordbær, noe som falt i smak. Takk til Folldal Trekkspillklubb som nok en gang stilte med fin og livat musikk.

Grilling på FBSSDemensforeningen tar hånd om grillen

22.06.2017

Grimsmoan_fysakmålFolkehelse har i år 10 nye turmål å gå til. På hvert sted står en kasse med en bok du kan skrive navnet ditt i. Ta gjerne med vedlagte skjema og fyll inn hvilken dato du har vært på tur. Har du besøkt alle kassene, kan du levere skjemaet til servicekontoret, og bli med i trekningen av noen uttrekkspremier. Bøkene samles også inn i slutten av oktober, og vi trekker ut en heldig vinner fra hver bok. God tur!

 

Turbeskrivelser_FYSAK 2017 

19.06.2017

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

16.06.2017

BlåleddvedNy vekstsesong er i gang, også for blåleddveden. Det kan virke håpløst å bekjempe busken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Et sted må vi begynne og for å kunne få bukt med spredningen er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.


Blåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og er særlig inntrengende i furu- og bjørkeskog.

09.06.2017