Generasjonsskiftekurs i i landbruket

Kurset vil gi en kort innføring i viktige tema en må ta stilling til ved eierskifte/generasjonsskifte i landbruket. Kurset består av ett kveldsmøte i Folldal 29. mars (Del 1) og ett dagmøte på Alvdal 30. mars (del 2). Kurset er gratis  og alle interesserte er velkommen. Påmelding innen 20. mars 2017.

For mer informasjon, trykk på overskrifta.

 

Et eierskifte/generasjonsskifte i landbruket handler om overdragelse av store verdier, og at en tar valg for mange år fremover. Mellom-menneskelige forhold er også en viktig del av dette.

 

Overdragelse av landbrukseiendommer  innebærer at en må ta stilling til spørsmål knyttet til verdsetting, finansiering, skatt og juss. En må forholde seg til et omfattende lovverk, og det er viktig at en får en god oversikt og setter opp en god plan for gjennomføring av overdragelsen.

 

Fylkesmannen i Hedmark, Vekstra Nord-Øst SA, Sparebanken Hedmark og lokale bondelag har gått sammen om å arrangere kurset i Generasjonsskifte i landbruket.

 

Påmelding innen 20.03.2017 til: www.sparebanken-hedmark.no  

 

Kursinvitasjonen finner du her: Generasjonsskiftekurs invitasjon og program 2017

 

Publisert av: Anita Tellebon
16.03.2017