Manntall

Etter valgloven § 2–6 skal manntallet så snart det lar seg gjøre legges ut til offentlig
ettersyn, slik at velgerne kan sjekke om de står i manntallet. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.


Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede
personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

 

Manntallet for Folldal kommune legges ut på følgende steder:
- Kommunehuset, servicekontoret (Gruvvegen 7)

- Folldal bibliotek, Flerbrukshuset

 

Klager/krav om retting av feil sendes Valgstyret i Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller e-post postmottak@folldal.kommune.no

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
03.07.2017