Har du overskudd, tid og interesse for andre mennesker?

FritidskontaktDa kan du være en person som kan bidra til at mennesker med behov for bistand, støtte og sosialt samvær får en trygg, aktiv og meningsfull fritid. Du kan bli en Fritidskontakt.
Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og evne til refleksjon og samarbeid er viktige egenskaper. Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall, men i gjennomsnitt ligger det mellom 2 - 4 timer per uke. Det ligger også en liten godtgjøring i det å være fritidskontakt.

Om du tenker at dette kan være noe for deg så ta kontakt med Folldal kommune v/ HRO/ Hanne Ragnhild B. Brendryen.  Hanne-ragnhild.brendryen@folldal.kommune.no Tlf. 474 51 402

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
07.07.2017