Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen fra 01.08.2017

Barnehage bokstaver_2Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I 2017 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt lavere enn 500 500 kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset av maksprisen som pr. 1. januar 2017 er 2 730 kroner per måned for hel plass. Disse bestemmelsene er i henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage».

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer 

Fra 1. august 2016 fikk alle 3,- 4,- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2017-2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett barnehageår.

 

For å søke redusert foreldrebetaling fra og med august, er søknadsfristen er 15.09.2017.

 

Søknadsskjema finner du her

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
17.07.2017