Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Søknadsfrist 15. oktober 2017 (telledato 1. oktober) 

 

Det nærmer seg siste frist for å søke på del 2, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Søknadsfristen er absolutt og det finnes ikke muligheter til å levere søknad etter at fristen har gått ut.  For søknad om avløsertilskudd er det mulig å etterregistrere utgifter, men forutsetningen er at søker innen fristen 15. oktober krysser for "Jeg søker avløsertilskudd". Dette sjøl om utgiftene kanskje kommer på senere tidspunkt i år.

 

 

Publisert av: Anita Tellebon
06.10.2017