Protokoll fra kommunestyrets møte 12.10.2017

HøstfjellSaker til behandling var blant annet; gruvedrift på Hjerkinn - etablering av minnesmerke, eiendomsskatt 2020 - ny alminnelig taksering eller kontorjustering av takster, Folldal kommunes eiermelding - revisjon, enhet for helse, rehabilitering og omsorg - struktur og personalpolitikk

Protokoll kommunestyret 12.10.2017

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
16.10.2017