Informasjon på kommunestyremøtet 16.11.17

Hedmark kunnskapsparkMøtet starter som vanlig kl 19.00.  Før sakene behandles vil Mali Hagen Røe informere om Hedmark Kunnskapspark.  Dette blir i tillegg til allerede varslet informasjon fra barneverntjenesten.

Publisert av: Eva Tørhaug
15.11.2017