Helse

Helse

Nyheter

RøykFrisklivssentralen i Folldal tilbyr snus- og røykesluttkurs som går over 6 kvelder. Erik Lium v/ Bedriftshelsetjenesten er kursleder.

Oppstart: 19.10.2015 kl 19.00 (Røykesluttdagen) - endret tidspunkt.
Sted: Kommunestyresalen, Nyberg (inngang på baksiden av kommunehuset)
Egenandel: kr 500,-
Kurset går over 6 kvelder, med noen ukers mellomrom. Videre kursdatoer bestemmes første kvelden.
Påmelding til aase.brendryen@folldal.kommune.no / tlf 479 79 021 eller Mari Husom, tlf 41424561.

14.10.2015

InfluensavaksinePasienter som er her til time hos legen eller på laboratoriet, kan nå få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Dette gjelder personer over 65 år og andre som er i risikogruppe.

 

Vi vil videre vaksinere på følgende datoer: 

·      tirsdag 6. oktober fra kl 1300 – 1500

·      fredag 16. oktober fra kl 1300 – 1500

28.09.2015

Frisklivssentralen FolldalTil alle tidligere frisklivsdeltakere: 

Vedlikeholdstrening: Gruppa starter opp igjen fredag 21. august kl 11.  Vel møtt! 

Hilsen fysioterapeut Olrun Tallerås. 

10.08.2015

FolkehelseinstituttetFolkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelsestatistikker for kommunene og fylkene. Siden Folldal har et forholdsvis lavt folketall, er det en del punkter vi ikke kan måles på;

- Folkehelseprofil for Folldal 2015

- Folkehelseprofil for Hedmark (publiseres noe senere i mars)

12.03.2015

FolkehelseFolkehelse har 10 turmål rundt om i bygda. Hvert år trekker vi en tilfeldig vinner fra hver turbok som får tilsendt en liten oppmerksomhet i posten;

 

Trekning fra turbøker 2014

04.03.2015

Til dere som har hatt Frisklivsresept; 

Frisklivssentralen FolldalFrisklivsdeltakere tilbys vedlikeholdstrening fredager kl 11-12 på Folldal Friskliv. (Oppstart fredag 16. januar, uke 3). Egenandel kr 30,- for innetrening.

 

Treningen kan foregå både inne og ute, alt etter ønske. Ta med egna sko og tøy, samt drikkeflaske.

 

Instruktør Olrun Tallerås.

GOD TRENING!

08.01.2015

Pasienter som er her til time hos legen eller på laboratoriet, kan nå få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Dette gjelder personer over 65 år og andre som er i risikogruppe. Vaksinen koster kr 150,- 

 

Vi vil videre vaksinere på følgende datoer:  

·       Onsdag 1. oktober fra kl 1300 – 1500

·       fredag 3. oktober fra kl 1300 – 1500

 

Les mer: Influensavaksinen for 2014

15.09.2014

HelseAlle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det fra 1. juli innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden.

Skoler, barnehager og deres uteområde skal være røykfrie.

Inngangspartier til offentlige bygg skal også være røykfrie fra samme dato.

 

Mer informasjon om endringer i tobakkskadeloven finnes på Helsedirektoratets hjemmesider.

 

(Kommunen arrangerer røykesluttkurs i høst, meld din interesse her)

25.06.2014

• Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Vaksinering

• For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.

• Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.

• Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.


Ta kontakt med Folldal helsestasjon for å avtale tid for vaksinering, tlf. 62 49 10 00


Dersom du vet at du skal ut å reise; ta kontakt for reisevaksinering så snart som mulig.

12.05.2014

Skiløper. Foto: Jo Ø.Folkehelseinstituttet publiserer årlig folkehelseprofil for hver kommune.

 

Her kan du se profilen for Folldal 

På side 4 i profilen finner du folkehelsebarometeret, der kommunen kan sammenligne seg med tall på landsbasis (den røde streken). Fordi vi er en liten kommune er det mange tall som man ikke med sikkerhet kan si noe om (gule merker) - de grønne merkene viser om vi ligger godt an ifht landet, og vi kommer slettes ikke dårlig ut der!

Røde punkter viser om vi ligger dårligere an enn landet som helhet, og de har vi ingen av. Det kan derfor tyde på at vi har en sunn og frisk befolkning i Folldal:-)

07.02.2014

Onsdag 18.09 møttes klassekontaktene fra klassetrinene 8., 9. og 10. ved alle sju ungdomsskolene i Nord-Østerdal til en praktisk dag med fokus på sunt kosthold i skoletia.

 

Se bilder fra dagen: Prosjekt sunt i skoletia

17.09.2013

slutta.no31. mai er verdens tobakksfrie dag.


Trenger du hjelp til å slutte å røyke eller snuse? På sidene til Helsenorge.no finner du bl.a. en gratis app som kan gjøre det lettere for deg.

 

27.05.2013

Verdens aktivitetsdag 10. maiVerdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt over hele landet. Dagen retter oppmerksomheten mot helse-gevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer.  

Les mer på Helsedirektoratet.no 

 

Pensjonistforeningen i Folldal ønsker å markere dagen aktivt. Mer informasjon kommer!

26.03.2013

frisklivssentralenFrisklivssentralen er et kommunalt tilbud som hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.
Trenger du et vennlig dytt på veien til å endre levevaner..?

 

I april åpner Frisklivssentralen i Folldal!

Les mer på våre nettsider om hvordan du kan få en frisklivsresept.  

21.03.2013

Ungdom

Folkehelseinstituttet anbefalte i fjor at ungdom som skal delta i russefeiring vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W+Y-konjugatvaksine. I år anbefales det i tillegg at all ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg. Det er derfor laget et nytt informasjonsbrev til ungdom om meningokokkvaksinasjon.
 

Ta kontakt med helsestasjon eller legekontor om du ønsker å vite mer eller bestille vaksinering. 

 Informasjonsbrev: Meningokokkinformasjon

 

06.03.2013

LegeundersøkelseMandag 3/9 flytter den interkommunale legevakta for Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga fra Tjønnmosenteret på Tynset til nye lokaler på Tynset Sykehus. Lokalene er rett innenfor hovedinngangsdøra på sykehuset.

 

Når innbyggere og besøkende i de fire kommunene har behov for øyeblikkelige legetjenester mellom kl 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på lør-, søn- og helge- og høytidsdager, ringer man som før telefon 62 48 22 11. Det presiseres at man som før må ringe dette nummeret og gjøre en avtale før man kommer til legevaktslokalene.

 

28.08.2012

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i  Fjellregionen har satt i gang prosjekt Samhandling i Fjellregionen, også kalt prosjekt Fjellhelse for å møte utfordringene i forbindelse med samhandlingsreformen.

 

Prosjektet skal utrede og iverksette samhandlingstiltak innen helsesektoren i Fjellregionen som skissert i Strategisk helseplan for Fjellregionen 2011 - 2016 "På samme lag".

 

Mer informasjon om prosjektet vil du finne på en egen link under sidene til www.fjellregionen.no.

16.04.2012

Pasient- og brukerombudetPasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på  tjenestetilbudene. 

 

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.   

(Trykk overskriften for les mer..) 

05.03.2012

Ny uten røyk i kroppenNettsiden slutta.no er et tilbud til personer som vil bli røykfrie. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. Det finnes informasjon, tester om røykeslutt og motivasjon, og ulike funksjoner der man kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. De som melder seg inn i programmet, får oppfølging med individuelt tilpassede råd. Slutta.no kan brukes i kombinasjon med røyketelefonen: 800 400 85.

Les mer om røykeslutt hos Helsedirektoratet.

25.01.2012

telefonFra 05.09.2011 er det ny legevaktsordning i Nord-Østerdal og dermed også i Folldal.

 

Legekontorets åpningstider er mandag - fredag fra kl.08.30 -15.00

Telefontid er fra kl. 08.30-11.30 (tlf 62 49 11 00)

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl 08-15.30, ring legekontoret på tlf 62 49 10 77

Medisinsk nødnummer er: 113

Ved behov for lege mellom kl. 15.30-08.00, ring Legevaktsformidlingen, telefon 62 48 22 11

05.10.2011

Kontaktinfo helse

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak  

 

Folldal legekontor
Helsetun

Tlf: 62491100

Tlf. tid: 08:30-11:30
Legevakt: Tlf 62482211

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng

Tlf. 47484393 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf. 48950148 

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen  


Helsesøster / Friskliv

Mari Husom 

Tlf 41424561 
 

Psykiatrisk sykepleiere: 
Linda Sæteren 

Tlf  90514975

 

Trude Sandberg

Tlf  40436794

Folldal tannklinikk
2580 FOLLDAL
Tlf. 62 47 30 50
Åpningstid: 0800-1530
folldal.tannklinikk@hedmark.org