Helse

Helse

Nyheter

HPV-vaksine til unge kvinnerAlle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016 (uke 44)
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

24.10.2016

InfluensavaksinePasienter som har  time hos legen eller på laboratoriet, kan nå få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Dette gjelder personer over 65 år og andre som er i risikogruppe.

 

Vi vil videre vaksinere på følgende datoer:

·      fredag 21. oktober fra kl 1300 – 1500  

·      torsdag 27. oktober fra kl 1300 – 1500  

 

Vaksinen koster kr 150,-   

28.09.2016

LegesituasjonenStillingen som kommunelege 2 er lyst ut igjen med ny søknadsfrist 30.09.2016.
Torfinn Tronstad har takket nei til fast stilling, men blir vikar på legekontoret en periode framover. 
Trine Herland starter som turnuslege fra 1. september.

 

Else Laila Tuveng, Enhetsleder HRO
 

31.08.2016

Fysak Folldal logoTurmulighetene i Folldal er mangfoldige, men det kan jo være greit med noen turforslag..

 

FOLKEHELSE - turkasser; 10 kasser er plassert rundt om i bygda;
- FYSAK - Turbeskrivelser og kart. Skriv navnet ditt i boka og bli med i trekningen av en folkehelsepremie!

 

RUSLE OG TUSLE har turer hver onsdag kl 18.00. Turene arrangeres i samarbeid med Folldal Turlag, og er sosiale lavterskelturer, hver uke til nye plasser; Turprogram Rusle og tusle 2016

 

Folldal IF har tilbud om turorientering på tre orienteringskart (kontakt Grimsbu Turistsenter,  MX sport eller Joker Dalholen).   

 

I tillegg har Folldal Turlag tilrettelagt for "Ti på topp" og "Barnas 5 på topp" (kontakt MX Sport eller Grimsbu Turistsenter)

21.06.2016

"Rusle og tusle" er et tilbud om felles rusletur for alle som vil komme seg ut en tur, få nye turvenner og kanskje bli bedre kjent i bygda. På mange av turene har vi med en kjentmann som kan fortelle litt om området vi går i. Turene går i rolig tempo. Ta gjerne med litt mat og drikke til en kaffepause underveis.

 

Første turen går i området rundt Kroktjønna i Grimsbu, oppmøte ved parkeringsplassen, 25. mai kl 18:00.
(Turene går hver onsdag, kl 18.00, følg med på oppslag og kalender for turmål)

 

Arr. Folldal Turlag og Folldal kommune v/folkehelse

22.05.2016

MedisinerOrdfører ønsker å komme med en gladsak for Folldals innbyggere. Nå får vi levert medisiner fra apoteket hver ukedag til medisinutsalgene i Folldal. Dette har jeg jobbet lenge for å få til. Har vært i kontakt med Boots apotek på Tynset flere ganger for å få til en ordning med levering hver dag slik som det var før. Det er ikke levering på lørdager, men i hvert fall hver ukedag. Det er også et fast klokkeslett å forholde seg til for bestilling av medisiner. Varene må bestilles før kl 11.30, og budbilen går kl 12.00 fra apoteket. Ved bestillinger senere enn dette og innen kl 12.00 må apoteket få beskjed per telefon dersom varen må gå samme dag.


Med hilsen
Hilde Frankmo Tveråen
Ordfører

15.04.2016

dinutvei_noVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

16.02.2016

Folkehelseprofil_FolldalNye folkehelseprofiler for kommunene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2016-profilene er sosiale helseforskjeller.

 

Alle de 428 kommunene i Norge kan laste ned sin eigen folkehelseprofil for 2016.

 

Folldals folkehelseprofil: Folkehelseprofil Folldal 2016

09.02.2016

FysakOnsdagstrim - gågruppe

Det startes opp gågruppe hver onsdag kl 10.30 fra Folldal Frivilligsentral (fom. 20.01)

Gåturen går rundt på gangfelt og småveier i sentrum, der det er strødd og trygt for alle. Den som vil tar med staver.

 

Turen kan avsluttes på vaffelkafè inne på Frivilligsentralen.

Vel møtt og god trim!

Plakat: ONSDAGSTRIM 

 

Arr: Folldal Turlag, Folkehelse, Frivilligsentralen og LHL.

13.01.2016

Frisklivssentralen FolldalTil alle tidligere frisklivsdeltakere: 

Vedlikeholdstrening: Gruppa starter opp igjen fredag 21. august kl 11.  Vel møtt! 

Hilsen fysioterapeut Olrun Tallerås. 

10.08.2015

FolkehelseinstituttetFolkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelsestatistikker for kommunene og fylkene. Siden Folldal har et forholdsvis lavt folketall, er det en del punkter vi ikke kan måles på;

- Folkehelseprofil for Folldal 2015

- Folkehelseprofil for Hedmark (publiseres noe senere i mars)

12.03.2015

FolkehelseFolkehelse har 10 turmål rundt om i bygda. Hvert år trekker vi en tilfeldig vinner fra hver turbok som får tilsendt en liten oppmerksomhet i posten;

 

Trekning fra turbøker 2014

04.03.2015

Til dere som har hatt Frisklivsresept; 

Frisklivssentralen FolldalFrisklivsdeltakere tilbys vedlikeholdstrening fredager kl 11-12 på Folldal Friskliv. (Oppstart fredag 16. januar, uke 3). Egenandel kr 30,- for innetrening.

 

Treningen kan foregå både inne og ute, alt etter ønske. Ta med egna sko og tøy, samt drikkeflaske.

 

Instruktør Olrun Tallerås.

GOD TRENING!

08.01.2015

HelseAlle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det fra 1. juli innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden.

Skoler, barnehager og deres uteområde skal være røykfrie.

Inngangspartier til offentlige bygg skal også være røykfrie fra samme dato.

 

Mer informasjon om endringer i tobakkskadeloven finnes på Helsedirektoratets hjemmesider.

 

(Kommunen arrangerer røykesluttkurs i høst, meld din interesse her)

25.06.2014

• Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Vaksinering

• For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.

• Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.

• Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.


Ta kontakt med Folldal helsestasjon for å avtale tid for vaksinering, tlf. 62 49 10 00


Dersom du vet at du skal ut å reise; ta kontakt for reisevaksinering så snart som mulig.

12.05.2014

slutta.no31. mai er verdens tobakksfrie dag.


Trenger du hjelp til å slutte å røyke eller snuse? På sidene til Helsenorge.no finner du bl.a. en gratis app som kan gjøre det lettere for deg.

 

27.05.2013

frisklivssentralenFrisklivssentralen er et kommunalt tilbud som hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.
Trenger du et vennlig dytt på veien til å endre levevaner..?

 

I april åpner Frisklivssentralen i Folldal!

Les mer på våre nettsider om hvordan du kan få en frisklivsresept.  

21.03.2013

LegeundersøkelseMandag 3/9 flytter den interkommunale legevakta for Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga fra Tjønnmosenteret på Tynset til nye lokaler på Tynset Sykehus. Lokalene er rett innenfor hovedinngangsdøra på sykehuset.

 

Når innbyggere og besøkende i de fire kommunene har behov for øyeblikkelige legetjenester mellom kl 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på lør-, søn- og helge- og høytidsdager, ringer man som før telefon 62 48 22 11. Det presiseres at man som før må ringe dette nummeret og gjøre en avtale før man kommer til legevaktslokalene.

 

28.08.2012

Kommunene og spesialisthelsetjenesten i  Fjellregionen har satt i gang prosjekt Samhandling i Fjellregionen, også kalt prosjekt Fjellhelse for å møte utfordringene i forbindelse med samhandlingsreformen.

 

Prosjektet skal utrede og iverksette samhandlingstiltak innen helsesektoren i Fjellregionen som skissert i Strategisk helseplan for Fjellregionen 2011 - 2016 "På samme lag".

 

Mer informasjon om prosjektet vil du finne på en egen link under sidene til www.fjellregionen.no.

16.04.2012

Pasient- og brukerombudetPasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på  tjenestetilbudene. 

 

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.   

(Trykk overskriften for les mer..) 

05.03.2012

Ny uten røyk i kroppenNettsiden slutta.no er et tilbud til personer som vil bli røykfrie. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. Det finnes informasjon, tester om røykeslutt og motivasjon, og ulike funksjoner der man kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. De som melder seg inn i programmet, får oppfølging med individuelt tilpassede råd. Slutta.no kan brukes i kombinasjon med røyketelefonen: 800 400 85.

Les mer om røykeslutt hos Helsedirektoratet.

25.01.2012

telefonFra 05.09.2011 er det ny legevaktsordning i Nord-Østerdal og dermed også i Folldal.

 

Legekontorets åpningstider er mandag - fredag fra kl.08.30 -15.00

Telefontid er fra kl. 08.30-11.30 (tlf 62 49 11 00)

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl 08-15.30, ring legekontoret på tlf 62 49 10 77

Medisinsk nødnummer er: 113

Ved behov for lege mellom kl. 15.30-08.00, ring Legevaktsformidlingen, telefon 62 48 22 11

05.10.2011

Kontaktinfo helse

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak  

 

Folldal legekontor
Helsetun

Tlf: 62491100

Tlf. tid: 08:30-11:30
Legevakt: Tlf 62482211

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng

Tlf. 47484393 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf. 48950148 

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen  


Helsesøster / Friskliv

Mari Husom 

Tlf 41424561 
 

Psykiatrisk sykepleiere: 
Linda Sæteren 

Tlf  90514975

 

Trude Sandberg

Tlf  40436794

Folldal tannklinikk
2580 FOLLDAL
Tlf. 62 47 30 50
Åpningstid: 0800-1530
folldal.tannklinikk@hedmark.org