Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalget Kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter
hytteSaker til behandling var blant annet: endelig behandling av kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal, endring av reguleringsplan R12, søknad om tillatelse til fravikelse av planbestemmelser i forbindelse med oppføring av av fritidsbolig på GID 115/163 - dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslov, søknad om støtte til ridehall ved Storsteigen vgs, Alvdal

Protokoll formannskapet 20.04.2017

24.04.2017

hytteSaker til behandling er blant annet: endelig behandling av kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal, endring av reguleringsplan R12, søknad om tillatelse til fravikelse av planbestemmelser i forbindelse med oppføring av av fritidsbolig på GID 115/163 - dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslov, søknad om støtte til ridehall ved Storsteigen vgs, Alvdal

Sakspapirer formannskapet 20.04.2017

Vedlegg formannskapet 20.04.2017

Vedlegg formannskapet 20.04.2017 - endring av reguleringsplan R12

Delegerte vedtak formannskapet 20.04.2017

Refererte dokumenter formannskapet 20.04.2017

11.04.2017

Fjell4Saker til behandling er avtale mellom Anno museum og Folldal kommune, høring av verneplan for tidligere Hjerkinn skytefelt, årsmelding eldrerådet 2015-2016, oversikt saksgang Folldal Vekst AS/Folldal Eiendom AS og valg av brukerrepresentant NAV.

Sakspapirer kommunestyret 06.04.2017

Vedlegg kommunestyret 06.04.2017

Refererte journalposter kommunestyret 06.04.2017

30.03.2017

BudsjettSaker til behandling var blant annet: søknad om økonomisk støtte til utgivelse av bok, søknad om midler fra fond til vegetasjonskartlegging av beiteområde, budsjettjustering investeringer, Folldal kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, sti- og løypeplan, søknad om dispensasjon for riving av fritidsbebyggelse og oppføring av ny hytte på GID 230/1/52

Protokoll formannskapet 22.11.2016

24.11.2016

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Arbeiderpartiet og Samlingslista har blitt enige om å inngå et valgteknisk samarbeid, der Hilde F. Tveråen (AP) blir ordfører og Brit Kværness (SL) blir varaordfører. Valgnemnda jobber videre for å fordele øvrige posisjoner.

 

Les omtale:

- Østlendingen

- Arbeidets Rett

- Folldalsportalen

22.09.2015

Det var bra valgdeltakelse i Folldal i år, hele 75,3% avla stemmer!

 

Senterpartiet: 7 mandat 38%
Arbeiderpartiet: 5 mandat 30%
Samlingslista: 4 mandat 24,2%
Rødt: 1 mandat 4,4%
SV: 0 mandat 3,3%
Blanke: 0,9%

 

De 17 representantene til kommunestyret blir som følger:
- Resultat kommunevalg Folldal 

- Stemmetillegg og personstemmer

 

Resultatene fra fylkesvalget kan du se her.

15.09.2015

Valg 2015Til politiske partier og andre som stiller liste ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 31. mars 2015. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. For nærmere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.
Les mer på kommunens infoside om valget.

23.02.2015

Ordførere i Nord-Østerdal

Det var under regionrådsmøte i går at de seks ordførerne i Nord-Østerdal offisielt ble utnevnt til ambassadører for fosterhjemsarbeid. Det var engasjerte og interesserte ordførere som ble utnevnt.
- Dette er et viktig arbeid som vi ønsker og håper å kunne bidra positivt i forhold til, uttalte Tynset kommunes Ordfører Bersvend Salbu på vegne av alle.

Les mer 

07.11.2014

 

minsak.no/folldalI dag har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

Nettadressen vil bli minsak.no/folldal

 

31.01.2013

KlifDen 23. januar 2012 hadde Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lagt til rette for et møte om status for tiltak og planer knyttet til forurensningssituasjonen i Folla. Formannskapet i Folldal kommune samt rådmann og saksbehandler møtte her representanter for forurensingseier; Nærings- og handelsdepartementet og representanter for departementets utførende etat; Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin).

- Kort referat fra møte med Klif

25.01.2012

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.