Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalg Fjell 
(egne websider)

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter

HøstfjellSaker til behandling var blant annet; gruvedrift på Hjerkinn - etablering av minnesmerke, eiendomsskatt 2020 - ny alminnelig taksering eller kontorjustering av takster, Folldal kommunes eiermelding - revisjon, enhet for helse, rehabilitering og omsorg - struktur og personalpolitikk

Protokoll kommunestyret 12.10.2017

16.10.2017

HøstfjellSaker til behandling er blant annet; gruvedrift på Hjerkinn - etablering av minnesmerke, eiendomsskatt 2020 - ny alminnelig taksering eller kontorjustering av takster, Folldal kommunes eiermelding - revisjon, enhet for helse, rehabilitering og omsorg - struktur og personalpolitikk

Sakspapirer kommunestyret 12.10.2017

Vedlegg forvaltningsrevisjonsrapport

Vedlegg andre saker

05.10.2017

Saker til behandling var blant annet; revidering av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg - høring, fradeling av areal fra GID 171/5 - søknad om dispensasjon fra kommuneplan, eiendomsskatt 2020 - ny alminnelig taksering eller kontorjustering av takster

Protokoll formannskapet 28.09.2017

05.10.2017

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Det var bra valgdeltakelse i Folldal i år, hele 75,3% avla stemmer!

 

Senterpartiet: 7 mandat 38%
Arbeiderpartiet: 5 mandat 30%
Samlingslista: 4 mandat 24,2%
Rødt: 1 mandat 4,4%
SV: 0 mandat 3,3%
Blanke: 0,9%

 

De 17 representantene til kommunestyret blir som følger:
- Resultat kommunevalg Folldal 

- Stemmetillegg og personstemmer

 

Resultatene fra fylkesvalget kan du se her.

15.09.2015

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.