Nyheter

KommunevåpenFolldal kommune ved rådmann har innført ekstraordinær båndtvang fra og med 8. mars til 1. april 2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

 

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensa i hele kommunen.

 

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både i forhold til mobilitet og næringsinntak. Jaging av vilt under disse forholdene kan være fatalt. Vi ber alle hundeeiere være sitt ansvar bevisst, og holde hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet.

 

Delegert vedtak - ekstraordinær båndtvang i Folldal 2018

 

08.03.2018

blåleddvedFolldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

 

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

 

- Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

30.08.2017

Sekk eller dunk fra FIASNå kan du velge dunk i stedet for sekk til restavfallet ditt. Tjenesten er valgfri, og koster kr. 200,- pr. år, inkl. mva. 

 

Bestill før 1. april 2016.  Les mer hos FIAS.no

 

05.02.2016

Det nye naturtypekartet for Folldal viser 38 lokaliteter av nasjonal verdi og 131 av regional verdi i kommunen.

 

Feltarbeidet i Folldal ble utført av Miljøfaglig Utredning i 2013 og er rapportert i deres rapport 2014-13. Fylkesmannen har kvalitetssikret dette materialet som nå er tilgjengelig i den nasjonale Naturbasen.

Les mer hos Fylkesmannen.no 

17.12.2015

EnergireduksjonAlvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger. For å oppnå dette inngår prosjektkommunene i disse dager en energisparekontrakt (også kalt EPC-kontrakt, EPC=Energi Performance Contracting). Kontrakten omfatter analyse av energibruk og gjennomføring av lønnsomme energitiltak i totalt 38 kommunale bygg (over 57 000 m2). Tiltakene kan omfatte alt fra etterisolering av loft til installasjon av varmepumper i byggene og nye styringssystemer.

 

Les mer: Energispareprosjekt

30.10.2015

settogskutt.no

 

Veiledning til digital føring av sett elg, sett hjort og slaktevekskjemaer finnes her; Settogskutt.no_bruksanvisning

17.09.2014

RapportSommeren 2013 ble det i samråd med Fylkesmannen i Hedmark gjennomført en kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i kommunen.

 

Firmaet Miljøfaglig Utredning AS har utført kartleggingen på oppdraget for Folldal kommune.

 

Rapport: Naturtypekartlegging_Folldal

29.04.2014

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

 

Veiledning fra Miljøverndirektoratet om regelverket for motorferdsel i utmark kan du lese her.

 

Vær oppmerksom på at i tillegg gjelder egne regler for motorferdsel i verneområder. 

 

Miljødirektoratet har utarbeidet en brosjyre som gir en kort orientering om reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. Brosjyren finner du her

06.03.2014

Kontaktinfo - Natur og miljø

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder TLU

Ole Håkon Flatøy

Tlf 91717785


Fagkonsulent

Synnøve Steien Bakken

Tlf 48883227

 

Skogbrukssjef 

Anders Jensen 

Tlf 958 42 247