Barne- og ungdomsteamet

Barne- og ungdomsteamet (BUT) i Folldal kommune ble etablert høsten 2003.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

 

Møteplan BUT 

 

Høsten 2016 

Våren 2017

13. september

7. februar 

22. november

4. april

 

6. juni

 

Tidspunkt:      Kl. 13:00-14:30

Sted:              Folldal skole, rom 109.

 

 

BUT sine mål med jobbingen: 

  • Vi vil ha lav terskel for å bli kontaktet
  • Vi vil gi tidlig hjelp
  • Vi kan gi råd
  • Vi vil sikre et tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen
  • Vi vil ha fokus på forebygging av rusproblemer, psykiske, fysiske og sosiale problemer
  • Vi kan drøfte oppståtte problemstillinger, saker og utfordringer
  • Vi vil fremme trivsel på barn og unges arenaer

 

BUT jobber med: 

  • Forebyggende arbeid/generelle saker 
  • Konkrete saker

 

BUT består av 8 faste representanter: 

• Helsesøster, Mari Husom
• Representant fra Folldal skole, Solvår Brustad Lilleeng
• Representant fra Folldal barnehage, Gisela Voll Nessa
• Representant fra PPT, Hanne M. Løkken Sørli
• Representant fra barneverntjenesten, Terese Langtjernet Kregnes
• Representant fra rus- og psykiatritjenesten, Trude Sandberg
• Representant fra politiet, Siri Guntvedt Borkhus
• Sosionom ved Folldal skole, Hege Brennodden (koordinator i BUT)

 

Andre personer trekkes inn ved behov.

Representantene i BUT har taushetsplikt.

 

Alle kan ta kontakt med BUT (tlf 62491000), og de står fritt til å ta kontakt med den representanten de selv ønsker.

 

Nyheter

Folldalstreff for hybelungdomOnsdag 5. oktober arrangerte BUT (Barne-og ungdomsteamet i Folldal kommune) Folldalstreff eller pizzakveld, som vi også kaller det. Dette er et treff for folldalsungdom som går på videregående og bor på hybel. 26 trivelige ungdommer fra Folldal deltok på treffet.

 

Hensikten med treffet er å samle hybelungdommene fra Folldal for å vise at vi fortsatt bryr oss om hvordan de har det, gi de noe informasjon ulike tilbud/tjenester og nyttige tips i hybelhverdagen. I tillegg er det en sosial og hyggelig sammenkomst.

(Les mer og se flere bilder)

 

06.10.2016

Kontaktinfo Barn og familie

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

NAV Folldal

Tlf: 5555 3333

E-post  


Felles Barneverntjeneste 

Tynset kommune

Rådhuset

2500 Tynset

Tlf: 62 48 50 00  

 

Helsesøster

Mari Husom 

Tlf: 41424561

 

Sosionom Folldal skole

Hege Brennodden

Tlf: 47979195

 

Enhetsleder Folldal barnehage

Hanna Beate T. Bekken 
Tlf: 47457576

 

Assisterende styrer Folldal barnehage

Gisela Voll Nessa

Tlf: 47478807

 

Avdelinger: 

Furustua Tlf: 40027960

Furutoppen Tlf: 40027961

 

Bjørkekroken Tlf:40027962
Grankvisten Tlf:40027963

Soltoppen Tlf: 47474097

 

Gudbrandsdal krisesenter 

Telefon: 61 27 92 20

Mobil: 41 48 12 20

 

Når du ringer kan du være anonym hvis du ønsker det.

 

E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

 

gudbrandsdal-krisesenter.no/