Barne- og ungdomsteamet

Barne- og ungdomsteamet (BUT) i Folldal kommune ble etablert høsten 2003.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

 

Møteplan BUT 

 

Høsten 2015 

Våren 2016

8. september

 

3. november

 

 

19. januar

 

15. mars

7. juni

 

 

Tidspunkt:      Kl. 13:30-15:00

Sted:              Folldal skole, rom 109.

 

 

BUT har 6 hovedmål med jobbingen: 

 • Sikre tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen
 • Tidlig hjelp
 • Fokus på forebygging av psykiske, fysiske og sosiale problemer.
 • Fremme trivsel på barn og unges arenaer.
 • Drøfte allerede oppståtte problemer/saker.
 • Ha en lav terskel for å bli kontaktet.

BUT skal jobbe med:
- Ulike tema og problemstillinger
- Konkrete saker

 

BUT består av 8 faste representanter: 

 • Representant Folldal skole, Solvår B. Lilleeng
 • Helsesøster, Mari Husom
 • Representant politiet, Knut N. Mælen
 • Representant Folldal barnehage, Beate T. Bekken
 • Representant PPT, Marit E. Hulbækmo
 • Representant barneverntjenesten, Terese Klingen
 • Representant rus- og psykiatritjenesten, Trude Sandberg
 • Sosionom Folldal skole, Hege Brennodden
   

Andre personer trekkes inn ved behov.

Representantene i BUT har taushetsplikt.

 

Alle kan ta kontakt med BUT (tlf 62491000), og de står fritt til å ta kontakt med den representanter de selv ønsker.

 

Nyheter

Kontaktinfo Barn og familie

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

NAV Folldal

Tlf: 5555 3333

E-post  


Felles Barneverntjeneste 

Tynset kommune

Rådhuset

2500 Tynset

Tlf: 62 48 50 00  

 

Helsesøster

Mari Husom 

Tlf: 41424561

 

Sosionom Folldal skole

Hege Brennodden

Tlf: 47979195

 

Styrer Folldal barnehage

Hanna Beate T. Bekken 
Tlf: 47457576

 

Avdelinger: 

Furustua Tlf: 40027960

Furutoppen Tlf: 40027961

Maurtua Tlf: 47478807

 

Bjørkekroken Tlf:40027962
Grankvisten Tlf:40027963

Soltoppen Tlf: 47474097