Barne- og ungdomsteamet

Barne- og ungdomsteamet (BUT) i Folldal kommune ble etablert høsten 2003.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

 

Møteplan BUT 

 

Høsten 2017 

Våren 2018

12. september

13. februar 

28. november

 8. mai

 

 

 

Tidspunkt:      Kl. 13:00-14:30

Sted:              Folldal skole, rom 109.

 

Minimum fire møter per år:

· 2 møter på høsten

· 2 møter på våren

Det innkalles til ekstra møter ved behov.

 

BUT sine mål med jobbingen: 

  • Vi vil ha lav terskel for å bli kontaktet
  • Vi vil gi tidlig hjelp
  • Vi kan gi råd
  • Vi vil sikre et tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen
  • Vi vil ha fokus på forebygging av rusproblemer, psykiske, fysiske og sosiale problemer
  • Vi kan drøfte oppståtte problemstillinger, saker og utfordringer
  • Vi vil fremme trivsel på barn og unges arenaer

 

BUT jobber med: 

  • Forebyggende arbeid/generelle saker 
  • Konkrete saker

 

BUT består av 8 faste representanter: 

• Helsesøster, Mari Husom
• Representant fra Folldal skole, Solvår Brustad Lilleeng
• Representant fra Folldal barnehage, Gisela Voll Nessa
• Representant fra PPT, Hanne M. Løkken Sørli
• Representant fra barneverntjenesten, Terese Langtjernet Kregnes
• Representant fra rus- og psykiatritjenesten, Anne-Hilde Stedal
• Representant fra politiet, Siri Guntvedt Borkhus
• Sosionom ved Folldal skole, Hege Brennodden (koordinator i BUT)

 

Andre personer trekkes inn ved behov.

Representantene i BUT har taushetsplikt.

 

Alle kan ta kontakt med BUT (tlf 62491000), og de står fritt til å ta kontakt med den representanten de selv ønsker.

 

Nyheter

Kontaktinfo Barn og familie

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

NAV Folldal

Tlf: 5555 3333

E-post  


Felles Barneverntjeneste 

Tynset kommune

Rådhuset

2500 Tynset

Tlf: 62 48 50 00  

 

Helsesøster

Mari Husom 

Tlf: 41424561

 

Sosionom Folldal skole

Hege Brennodden

Tlf: 47979195

 

Enhetsleder Folldal barnehage

Hanna Beate T. Bekken 
Tlf: 47457576

 

Assisterende styrer Folldal barnehage

Gisela Voll Nessa

Tlf: 47478807

 

Avdelinger: 

Furustua Tlf: 40027960

Furutoppen Tlf: 40027961

 

Bjørkekroken Tlf:40027962
Grankvisten Tlf:40027963

Soltoppen Tlf: 47474097

 

Gudbrandsdal krisesenter 

Telefon: 61 27 92 20

Mobil: 41 48 12 20

 

Når du ringer kan du være anonym hvis du ønsker det.

 

E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

 

gudbrandsdal-krisesenter.no/