Politisk organisering

Vedtak i Kommunestyret 01.10.2015:
Folldal kommunestyre oppnevner en egen valgnemnd for Folldal kommune for perioden 2015 – 2019. Valgnemnda skal ha fire representanter;

 • Leder for valgnemnda Hilde Frankmo Tveråen
 • Nestleder Øyvind Øien
 • Medlem Egil Eide
 • Medlem Ronny Bekken Larsen
 1. Etter kommunevalget 2015 erstatter Folldal kommune utvalgsmodellen med en komitemodell.
 2. Folldal kommune oppretter 2 faste komiteer: Komite 1 Helse, oppvekst og kultur, og Komite 2 Teknisk landbruk og miljø.
 3. Ordfører utformer i samråd med formannskap og rådmann mandat for saker til komiteene. Tildeling av saker til komiteene gjøres av kommunestyret.
 4. Formannskapet blir kommunens planutvalg.
 5. Viltnemd tillegges formannskapet.
 6. Formannskapet består av 7 medlemmer. De to komiteene består av fire representanter i komite 1 og fem representanter i komite 2.
 7. Folldal kommune praktiserer gjennomgående representasjon i formannskap og komiteer.
 8. Rådmannen tar delegeringsreglementet opp til revisjon innen 01.01.16.
 9. Den nye modellen evalueres høsten 2018.
Nyheter

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.