Fysioterapi

Fysioterapi

 

Folldal har en kommunal fysioteraput i 100% stilling. I tillegg yter kommunen driftstilskudd til to private fysioterapeuter.


Kommunefysioterapeut,
 Olrun Tallerås:

- Forebygging og behandling av barn og eldre

- Rehabilitering/habilitering

- Folkehelsearbeid

 

Fysioterapeut (privat ) Snøhetta fysioterapi (Kia Randen):
- Spesialutdannet i psykomotorisk behandling
- Fysikalsk behandling basert på rekvisisjon fra lege.

- Kontor på Gulhuset. Tlf 924 47 371.

 

Fysioterapeut (privat) Jon Bjarne Rotneberg:
- Fysikalsk behandling basert på rekvisisjon fra lege.

- Kontor på Helsetun. Tlf 47 48 31 44
 

Nyheter

Egenandeler fysioterapi Regjeringa har vedtatt å innføre egenandel for fysioterapi for alle fra 01.01.17. Unntak for barn under 16 år, personer med yrkesskade og personer innlagt i institusjon. Dette er uavhengig av om fysioterapeuten er ansatt eller har driftsavtale med kommunen.

 

Hvor stor egenandelen blir er avhengig av behandlingstid og –type.  Egenandel på fysioterapi inngår i frikort 2-ordninga og egenandelstaket blir i 2017 på 1990 kr.

Frikort 2 blir tilsendt automatisk innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Evt. overskytende beløp blir automatisk tilbakebetalt

03.01.2017

Kontaktinfo helse

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak  

 

Folldal legekontor
Wilhelms veg 15

2580 Folldal

Tlf: 62491100

Tlf. tid: 08:30-11:30
Legevakt: Tlf 62482211

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng

Tlf. 47484393 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf 48950148

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen  

 

Ergoterapeut

Hanne Ragnhild Brendryen

Tlf 47451402


Helsesøster / Friskliv

Mari Husom 

Tlf 41424561 
 

Psykiatriske sykepleiere:
Inger L. Enberget

Tlf. 90514975

 

Trude Sandberg

Tlf. 40436794

 

Rus og psykiatri:

Anne-Hilde Stedal
Tlf. 47456380


Folldal tannklinikk
2580 FOLLDAL
Tlf. 62 47 30 50
Åpningstid: 0800-1530
folldal.tannklinikk@hedmark.org