Fysioterapi

Fysioterapi

 

Folldal har en kommunal fysioteraput i 100% stilling. I tillegg yter kommunen driftstilskudd til to private fysioterapeuter.


Kommunefysioterapeut,
 Olrun Tallerås:

- Forebygging og behandling av barn og eldre

- Rehabilitering/habilitering

- Folkehelsearbeid

 

Fysioterapeut (privat ) Snøhetta fysioterapi (Kia Randen):
- Spesialutdannet i psykomotorisk behandling
- Fysikalsk behandling basert på rekvisisjon fra lege.

- Kontor på Gulhuset. Tlf 924 47 371.

 

Fysioterapeut (privat) Jon Bjarne Rotneberg:
- Fysikalsk behandling basert på rekvisisjon fra lege.

- Kontor på Helsetun. Tlf 62 49 10 85.
 

Nyheter

Kontaktinfo helse

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak  

 

Folldal legekontor
Helsetun

Tlf: 62491100

Tlf. tid: 08:30-11:30
Legevakt: Tlf 62482211

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng

Tlf. 62 49 11 02 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf. 62 49 11 15 

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen  


Helsesøster / Friskliv

Mari Husom 

Tlf 62 49 10 74 
 

Psykiatrisk sykepleiere: 
Linda Sæteren 

Tlf 62 49 10 64

 

Trude Sandberg

Tlf 62 49 10 65 

Folldal tannklinikk
2580 FOLLDAL
Tlf. 62 47 30 50
Åpningstid: 0800-1530
folldal.tannklinikk@hedmark.org