Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Folldal sentrumForvaltningsstyret i Folldal kommune har vedtatt å legge ut til høring forslag til planprogram for endring / utvidelse av reguleringsplan for Folldal sentrum. Høringsperioden er fastsatt til 04.09.14 – 17.10.14.

 

Forslaget kan ses her: Planprogram - områdereguleringsplan Folldal sentrum  og er også utlagt i papirformat i kommunens servicekontor.

 

Eventuelle innspill sendes; Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal

E-post: postmottak@folldal.kommune.no 

18.09.2014