Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Snøscooter_2Forvaltningsstyret vedtok i møte 23.04.14 å legge ut følgende planprogrammer til offentlig ettersyn i perioden 24.04.14 – 05.06.14:

Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal 

Formål: plan for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring jfr. KMDs forsøksordning

                           Planprogram

Kommunedelplan seterområder 

Formål: tiltaksplan rettet mot landbruk og næring. Den skal også i nødvendig grad omfatte byggesak og byggeskikk.

Planprogram 

Samtidig varsles planoppstart for begge planene.  

Skriftlige innspill sendes Folldal kommune, 2580 Folldal evt. postmottak@folldal.kommune.no innen 05.06.14.

Folldal kommune, enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

24.04.2014