Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen som skal prioriteres. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill ved at planen for utbygging legges ut til høring i minst en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 01.05.2015.

Les mer: Høring 

25.03.2015

planerOffentlig ettersyn, reguleringsplan for Folldal Sentrum 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 10 vedtok Forvaltningsstyret i møte den 18.02.15, sak 7/15, å legge forslag til reguleringsplan for Folldal Sentrum ut til offentlig ettersyn i perioden 19.02.15 – 07.04.15. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nye omsorgsboliger samt få oppdatert plankartet etter faktiske forhold.

 

Dokumentene kan sees her:

Planprogram m/sjekkliste for risiko- og sårbarhet

Planbeskrivelse 

Bestemmelser 

Plankart 

 

Skriftlige merknader sendes Folldal kommune, 2580 Folldal innen 07.04.15.

 

Folldal kommune, teknisk, landbruk og utvikling

 

19.02.2015