Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Interiør i Uppigard Streitlien. Foto: © Jan von Steijern.Formannskapet har vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner og kulturmiljøer i Folldal kommune legges ut for offentlig ettersyn i perioden 27.11.2017-08.01.2018.

 

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak eller per post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

 

Kontaktperson Rannveig Fridtun Øyen.

27.11.2017

KommunevåpenKommunestyret i Folldal vedtok 16.november å utsette behandling av saken og legge alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020 ut på høring. Planen legges ut på høring i 6 uker. Alkoholpolitisk handlingsplan handler bare om alkoholpolitikken og løyvepolitikken.

 

Ruspolitisk plan med handlingsprogram vil bli behandlet som egen sak i 2018.

22.11.2017

Folldal kommune ønsker også i 2017 å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

 

En av forutsetningene for å få tilskudd er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder som skal prioriteres. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill ved at planen for utbygging legges ut på høring i minst en måned.

 

Folldal kommune ønsker i denne omgang å prioritere følgende områder:

• Krokhaug, fortrinnsvis boligfeltet Furustubben / Einervegen
• Dalholen, fortrinnsvis boligfelt Mogopvegen / Hesteskoen
• Grimsbu, fortrinnsvis boligfelt v/ Grimshallen

12.01.2017