Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalget Kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter

CabinSaker til behandling var blant annet; forskrift om tildeling av av langstidsopphold og helse-og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig, egenandel hos fastlønnet fysioterapeut, årsmelding og regnskap for Folldal kommune - 2016, rapport om oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret i 2016

Protokoll kommunestyret 15.06.2017

Grunngitt spørsmål og svar kommunestyret 15.06.2017 - behandling av interpellasjoner

16.06.2017

Flora i Folldal 52KBSaker til behandling er blant annet; forespørsel om framføring av vann og avløp til Rondeblikk bolig- og fritidsområde, opsjonsavtale for Verket skole, søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med skadefellingsforsøk på store rovdyr, planendring Folla kraftverk - begrenset høring  

Sakspapirer formannskapet 22.06.2017

Vedlegg formannskapet 22.06.2017 - planendring Folla kraftverk

Vedlegg formannskapet 22.06.2017 - andre saker

Delegerte vedtak formannskapet 22.06.2017

15.06.2017

CabinSaker til behandling er blant annet; forskrift om tildeling av av langstidsopphold og helse-og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig, egenandel hos fastlønnet fysioterapeut, årsmelding og regnskap for Folldal kommune - 2016, rapport om oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret i 2016

Sakspapirer kommunestyret 15.06.2017

Vedlegg - årsmelding 2016 

Vedlegg - regnskap 2016 med noter

Vedlegg - andre vedlegg årsmelding og regnskap 2016

Vedlegg - planarbeid 

Vedlegg - rapport vedtaksoppfølging

Vedlegg - andre saker

09.06.2017

MøteromSakliste; egenandel hos fastlønnet fysioterapeut, forskrift om tildeling av langstidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig

Møteinnkalling 

 

26.05.2017

innsjøSaker til behandling er blant annet; søknad om oppføring av tilbygg på fritidsboligen på GID 139/95 - dispensasjonsbehandling etter plan-og bygningslov, tv-aksjonen 2017 - Unicef, prosjekt for skadefelling av rovvilt for kommunene i Nord-Østerdal, revidering av kommuneplanens arealdel 2017 - fastsettelse av planprogram, årsmelding og regnskap for Folldal kommune - 2016

Sakspapirer formannskapet 31.05.2017

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - planarbeid

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - årsmelding 2016

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - årsregnskap 2016 med noter

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - andre vedlegg årsmelding og regnskap 2016

Andre vedlegg formannskapet 31.05.2017

Delegerte vedtak formannskapet 31.05.2017

26.05.2017

BudsjettSaker til behandling var blant annet: søknad om økonomisk støtte til utgivelse av bok, søknad om midler fra fond til vegetasjonskartlegging av beiteområde, budsjettjustering investeringer, Folldal kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, sti- og løypeplan, søknad om dispensasjon for riving av fritidsbebyggelse og oppføring av ny hytte på GID 230/1/52

Protokoll formannskapet 22.11.2016

24.11.2016

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Det var bra valgdeltakelse i Folldal i år, hele 75,3% avla stemmer!

 

Senterpartiet: 7 mandat 38%
Arbeiderpartiet: 5 mandat 30%
Samlingslista: 4 mandat 24,2%
Rødt: 1 mandat 4,4%
SV: 0 mandat 3,3%
Blanke: 0,9%

 

De 17 representantene til kommunestyret blir som følger:
- Resultat kommunevalg Folldal 

- Stemmetillegg og personstemmer

 

Resultatene fra fylkesvalget kan du se her.

15.09.2015

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.