Frisklivssentral

Frisklivssentralen


Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

 

Vårt tilbud i Folldal vil konsentreres over to perioder i året; vår og høst (mars til mai og september til november).  

 

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral.

 

Hvilke tilbud får man gjennom en Frisklivsresept?

  • Individuell samtale med helsepersonell som bygger på prinsipper for motiverende samtale der man kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak
  • Gruppetrening 2 ganger i uka (inne og ute)
  • Bra Mat kurs (egenandel)
  • Røykesluttkurs (egenandel)
  • Resepten varer i en 3 måneders periode.

Vi har oversikt over ulike lavterskelaktiviteter i Folldal og kan være behjelpelige med å finne andre aktiviteter for de som ikke ønsker å delta på våre gruppetilbud (se på Aktivitetsoversikt under Nyttig info til høyre).

 

Hvordan blir man henvist til Frisklivssentralen? 

Lege, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen selv.  

 

Den som skriver ut resepten videreformidler denne til vår frisklivskoordinator. Deltakeren vil deretter bli innkalt til en samtale på Frisklivssentralen.

 

Frisklivssentralen holder til på Helsetun (i Helsestasjonens lokaler).
Vi kan nås på telefon tirsdag og torsdag kl. 13-14 på tlf. 41424561

 

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!! 

   

Nyheter

Frisklivssentralen FolldalDen kommunale Frisklivssentralen vil ikke ha oppstart av ny gruppe etter nyttår 2017 (vårhalvåret). Henvisninger som kommer nå, blir derfor med på gruppen som starter etter sommerferien. Ta kontakt med lege, fysioterapeut, NAV eller psykiatritjenesten for henvisning.

 

Vedlikeholdsgruppa for de som har vært med tidligere vil fortsette som før, trening en gang i uka.

29.12.2016

Nyttig info - FLS

Kontaktinfo FLS

Telefontid servicekontor   

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Frisklivssentral 

Tirsdag og torsdag

fra kl 13-14

Tlf 41424561

 

Frisklivskoordinator

Mari Husom 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf 48950148

 

Folkehelsekoordinator

Åse N Brendryen 

Tlf 47979021

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen