Konsesjon for nytt Einunna kraftverk i fjell og utvidelse av magasin i Markbulia

Markbulia.bmpDet er for tiden stor interesse rundt Olje- og Energidepartementet sin behandling av søknad om konsesjon på nytt Einunna kraftverk i fjell og utvidelse av magasin i Markbulia. Her finner du en sammenstilling av kommunens behandlinger i åras løp, samt en link til NVE sitt nettsted for konsesjonssaken.

 

Oktober 2015: "Glommens og Laagens Brukseierforening og Østerdalen Kraftproduksjon AS har i statsråd i dag fått tillatelse til økt regulering av innsjøen Markbulia, bygging av et nytt Einunna kraftverk i Folldal i Hedmark og en ny 66 kilovolts (kV) kraftledning fra Einunna kraftverk til Alvdal trafostasjon."

Les mer på regjerningen.no

 

Desember 2013: Ny behandling i kommunestyret, k-sak 53/13: "Tilleggskommentar til saken - Søknad om konsesjon for nytt Einunna kraftverk i fjell og utvidelse av magasin i Markbulia"-  Samlet saksframstilling

 

Juni 2012: Høring på NVE sin innstilling i saken overfor Olje- og Energidepartementet. Kommunens saksutredning og politisk behandling i formannskap og kommunestyret.

Høring på innstilling fra NVE 

 

November 2008: Høring på GLB og ØKAS sin søknad om konsesjon på utbygging. Kommunens saksutredning og politisk behandling i forvaltningsstyret og kommunestyret.

Høring på søknad om konsesjon 

 

Mai 2007: Høring på utredningsprogrammet for søknad om konsesjon. Kommunens saksutredning og politisk behandling i forvaltningsstyret og kommunestyret.

Høring på utredningsprogram før søknad om konsesjon

 

Det er en stor mengde fagutredninger utarbeida for konsesjonssøknaden. Fagutredninger, NVE sin innstilling i saken og en rekke andre dokumenter finner du her.

 

Alle konsekvensutredninger og fagrapporter i saken kan du lese på konsesjonssøker sine nettsider (GLB - Glommen og Laagens Brukseierforening)

 

 

Publisert av: Åse N. Brendryen
17.11.2015