Personoversikt


Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 908 38 059

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 908 38 059

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 908 38 059