Personoversikt


Politiker - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279

Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279

Politiker - Komite 1, helse, oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Komite 1, helse, oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279

Service og kultur

Ansatte i avdelingen Service og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279