Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Enhetsleder barnehage 474 57 576
Pedagogisk leder 400 27 960
Pedagogisk leder 400 27 963
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 474 74 097
Pedagogisk leder 400 27 962

Helse Rehabilitering Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse Rehabilitering Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent kjøkken 474 85 170
Avdelingsleder MOT 404 27 026
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier, Verneombud
Miljøterapeut
Ergoterapeut 474 51 402
Spesialsykepleier
Hjelpepleier
Sykepleier
Kjøkkensjef 474 84 405
Sykepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Kokk 474 85 170
Hjelpepleier
Kommunelege 2 62 49 11 00
Kommunelege 2 62 49 11 00
Sykepleier
Kokk 474 85 170
Assistent kjøkken 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier
Jordmor 62 49 10 00
Vernepleier
Helsefagarbeider 474 86 088
Spesialsykepleier
Avdelingsleder helse / sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
LIS1 lege 62 49 11 00
Sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Helsesjukepleier 414 24 561
Kommunelege 1 62 49 11 00
Aktivitør 479 73 598
Assistent 62 49 10 00
Hjelpepleier
Vernepleier
Avdelingsleder 909 40 279
Hjelpepleier/hørselskontakt
Vernepleier
Miljøarbeider
Helsesekretær 62 49 11 00
Bioingeniør 62 49 11 00
Kokk 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier 404 36 794
Hjelpepleier
Konsulent 489 48 317
Helsefagarbeider / tillitsvalgt fagforbundet 404 68 422 404 68 422
Hjelpepleier 62 49 10 00
Kokk 474 85 170
Hjelpepleier
Hjelpepleier / hovedvernombud
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800
Kommunefysioterapeut 489 50 148
Enhetsleder 474 84 393
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet /hørselskontakt 62 49 10 00
Fysioterapeut 62 49 10 00
Sykepleier 474 78 607

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 479 76 795
Saksbehandler NAV kommune 55 55 33 33
Saksbehandler NAV kommune

Politiker - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Personlig vara: Inger Oline Lilleeng

957 63 682

Personlig vara: Gunnveig Bekken

Personlig vara: Arvid Muller

Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Personalkonsulent 404 47 472 404 47 472

Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 918 05 560
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Ordfører 908 38 059
Lærer

Politiker - Komite 1, helse, oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Komite 1, helse, oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker
Lærer
Politiker
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279

Politiker - Komite 2, teknisk, landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Komite 2, teknisk, landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker
Lærer
Politiker
Politiker
Politiker 918 05 560
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Lærer og spes.ped.koordinator
Politiker
Politiker
Ordfører 908 38 059
Lærer

Service og kultur

Ansatte i avdelingen Service og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
Rådgiver 479 79 021
Servicekonsulent 479 74 118
Kulturkonsulent 900 12 281
IKT rådgiver 977 88 779
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Biblioteksjef 479 77 224
Enhetsleder 913 52 800

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Assistent
Lærer
Teamleder 1. - 4. klasse
Lærer
Lærer 62 49 10 20
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer / rådgiver 479 77 748
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Fagarbeider
Inspektør 952 11 553
Assistent
Lærer og spes.ped.koordinator
Assistent
Lærer
Lærer 469 08 169
Lærer
Lærer 938 53 063
Lærer
Lærer
Sosionom 479 79 195
Lærer
Lærer
Rektor / enhetsleder 916 11 211
Lærer
Assistent
Kulturskolerektor 907 57 331
Fagarbeider
Lærer
Lærer

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Næringssjef 906 67 731
Økonomikonsulent 479 75 701
Revisor 479 75 888
Personalkonsulent 404 47 472 404 47 472
Rådmann 905 57 118
Ordfører 908 38 059

Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsoperatør med fagledelse 974 09 016
Fagkonsulent 488 83 227
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Prosjektansvarlig 907 93 615
Avdelingsingeniør 1 917 17 791
Driftsleder VA 917 17 796
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Avd.leder kommunalteknikk 901 27 820
Vaktmester 488 91 120
Arbeidende formann 906 03 935
Vaktmester 913 96 360
Konsulent 488 84 379