Personoversikt


Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 41 577 488 41 577

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 41 577 488 41 577

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 488 41 577 488 41 577