Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut til at vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personlighet, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap. Sosial støtte er helsefremmende.

MANDAG 10. OKTOBER KL. 18.00 – 20.00 PÅ FLERBRUKSHUSET.

DET BLIR INNLEGG RUNDT ÅRETS TEMA MED ORDFØRER KRISTIN LANGTJERNET,

UNDERHOLDNING, LODDSALG, KAFFE OG NOE ATTÅT!

Håper DU vil komme😊

Dato
10. oktober 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Folldal Flerbrukshus

 

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Mental Helse Folldal & Rus og psykiske helsetjenesten