Møte i kontrollutvalget

onsdag 24. april 2019, 13.00 - 15.00

Informasjon

Møteinnkallinger, saksdokumenter og regnskap legges ut på vår hjemmeside, www.konfjell.no

http://www.konfjell.no

Sted

Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
 

Kontakt

Kontrollutvalg Fjell IKS
 

Norvald Illevold
Legg til hendelsen i din kalender