Minnemarkering - Tverrfjellet gruver

I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke.

Dato
12. juni 2019
Tid
12:00 - 15:15
Sted
Parkeringen v/ Viewpoint Snøhetta

Minnesmerket settes opp ved gruveinnslaget som ligger like ved stien opp mot Viewpoint Snøhetta, der det fra før står en informasjonstavle for gruvedriften. Under markeringen blir det avduket både en minneplakett og i tillegg også en plakett som var laget i forbindelse med åpningen av gruven. Denne plaketten forsvant da gruvene ble nedlagt og har vært på avveie i mange år. Nå er den kommet til rette og vil settes opp sammen med minneplaketten.

Gruvedriften på Hjerkinn var aktiv i 25 år, og det var på det meste over 450 mennesker som arbeidet ved gruvene. Totalt ble det tatt ut over 15 millioner tonn med råmalm, som ga store mengder svovel, kobber og zink, foruten 996 kilo gull og 99 tonn sølv.

Minnemarkeringen oppe på Tverrfjellet starter kl. 12.00 og er åpent for alle. Tidligere gruvearbeidere som ønsker å delta på treff på gruvemuseet i Folldal i etterkant av minnemarkeringen, bes ta kontakt med servicekontoret da dette kun er for påmeldte deltakere. Frist mandag 3. juni.

Servicekontoret Folldal kommune:
Tlf. 62491000
postmottak@folldal.kommune.no 

Program:

Hjerkinn, Tverrfjellet (åpent for alle)
12:00 Åpning på parkeringen til Viewpoint Snøhetta.
Her vil vi få et historisk overblikk og hedre gruvearbeiderne. Det vil bli taler fra representanter fra fylkesmann, kommunal og fylkeskommunal ledelse.

12:30 Avduking av minnesmerket.

Folldal Gruver (for påmeldte)
14:00 Servering av gruvegryte

14:45 Visning av film: "Industri på høyfjellet"

15:15 Servering av kaffe og nogo attåt.

Arrangør

Stiftelsen Folldal Gruver, Dovre, Oppdal og Folldal kommuner