Møte i kontrollutvalget

Møteinnkalling og saksdokumenter kan leses på Kontrollutvalg Fjell IKS sine nettsider: http://konfjell.no/kontrollutvalg/folldal-kommune/

Dato
25. september 2019
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Kommunestyresalen

Arrangør

Kontrollutvalg Fjell IKS

Kontakt

Norvald Illevold