Møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Dato
24. november 2020
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Arrangør

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne