Årsmøte i Mental Helse Folldal

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE FOLLDAL

TID OG STED: MANDAG DEN 15.02.2021, KL. 18.00 PÅ FOLLVANG

Dato
15. februar 2021
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Follvang

Saksliste:

Sak 1: Åpning/konstituering

  • navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
  • godkjenning av innkalling og dagsorden
  • valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
  • fastsettelse av forretningsorden
  • valg av to protokollunderskrivere
  • valg av tellekorps

Sak 2:             Årsberetning for årsmøteperioden

Sak 3:             Revidert regnskap for forrige kalenderår

Sak 4:             Innkomne saker etter § 25.4

Sak 5:             Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 6:             Budsjett for inneværende kalenderår

Sak 7:             Valg

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest  01. februar.

Frasigelse av verv til Sigrun Nytrøen tlf: 90762143 innen 01. februar.

DET TAS FORBEHOLD I FORHOLD TIL KORONASITUASJONEN, BÅDE NÅR DET GJELDER TID OG STED OG ANTALL DELTAGERE.  DET KAN SKJE ENDRINGER.

Styret i Mental Helse Folldal

Folldal, den 12.01.2021

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Arrangør

Mental Helse Folldal