Møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Evt. publikum til møtet må kontakte kommunedirektør Torill Tjeldnes for å motta link (mobil: 905 57 118)

Dato
14. april 2021
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Teams

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 14.04.2021 kl 10.00 – 12.00 på teams
 

Sak 4/21. Status for prosjektene

  • Utbygging FBSS
  • Renovering av basseng

Sak 5/21. Informasjon om kontaktpersoner i kommunen (jfr. Handlingsplanen)

Sak 6/21. Informasjon om kommunens samlede fysioterapi-tilbud

Sak 7/21. Drøfting av hvordan vi kan/bør øke kompetansen til rådets medlemmer i perioden (jfr. Handlingsplanen)

Sak 8/21. Orienteringssaker

  • Status vaksinasjon
  • Status eventuell pårørende-gruppe
  • Helsestien?
  • Evt.