Felles arbeidsmøte - Folldal i fremtiden

Vi vil gjerne følge opp møte som var den 5. mai med felles arbeidsmøte torsdag den 16 september kl 19.00 på Follvang. Vi fikk mange gode innspill som vi vil jobbe videre med. Hvordan Folldal kan og vil se ut i fremtiden er helt avhengig av de som bor i Folldal.

Temaer som ble opphevet som spesielt viktige er;

  • Møteplasser
  • Bolyst
  • Arbeidsplasser
  • Sentrumsutvikling
  • Kulturliv
  • Oppvekstmiljø

På dette møte vil vi også invitere de som også ikke fikk deltatt på forrige møte. Vi tar ikke en repetisjon, men strukturerer mer mot aktive innsatsområder. Vi er fortsatt på 1 meter avstand så dette vil begrense antallet. Gi beskjed enten via e-post eller sms om du har mulighet og lyst til å være med.

E-post: jorn.aarsland@folldal.kommune.no - SMS: 40448937

Velkommen.

Dato
16. september 2021
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Follvang

  

Arrangør

Folldal kommune

Kontakt

Jørn Aarsland