Dovrebanen 100 år

Feiringen av Dovrebanen sitt 100-årsjubileum nærmer seg! 

Den 17.-18. september kjører Bane NOR jubileumstoget, med damplokomotiv og gamle, restaurerte vogner, på strekningen Dombås-Støren-(Trondheim). På toget vil det være inviterte gjester, med H.K.H. Kronprins Haakon i spissen. I løpet av jubileumshelgen og dagene rundt, gjennomføres det en rekke arrangementer og aktiviteter, spesielt ved stasjonene på Dombås, Hjerkinn, Oppdal, Berkåk og Støren. Hver kommune på strekningen har utarbeidet egne program for feiringen. Bane NOR har også egne arrangementer, bl.a. den offisielle jubileumsmarkeringen på Hjerkinn stasjon den 17. september kl. 11-13, som er åpen for alle. 

Tidspunkt
Torsdag 16.09.2021 10.00 - søndag 19.09.2021 15.00
Sted
Dovre og Hjerkinn

Dovrebanens åpning på Hjerkinn Severin Worm-Petersen  

Arrangør

Bane NOR og Dovre kommune