Innkalling til møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted: Kommunestyresalen 01.12.2021, kl 09.00-11.00

Dato
1. desember 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Kommunestyresalen

 

19/21: Budsjett 2022 og økonomiplan for perioden- kommunedirektøren orienterer om formannskapets innstilling. 

20/21: Om utbygging av FBSS 

21/21: Planer for bruk av velferdsteknologi fremover (og i «nytt» bygg)

22/21: Oppfølging av brev sendt Miljødirektoratet

23/21: Informasjon om rutiner for BPA i Folldal kommune (rådet ønsker informasjon om rutiner knyttet til hva som utløser bruk av BPA og hvordan disse blir rekruttert – ansatt i kommunen, ansatt av den enkelte eller andre? samt bruken av BPA i kommunen).

24/21: Eventuelt