Aksjon mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 9. og 10. mars, og vi håper at alle støtter opp om aksjonen.

Se gjerne Folkehelseinstituttets instruksjonsfilm om hodelus-sjekk, og informasjon om behandling, som du finner på: www.fhi.no/lus.

Les mer om aksjonen hos Folkehelseinstituttet.