Alle bidrar – og det er et lyspunkt i ei krevende og spesiell tid

Jeg har denne uka sendt ut felles informasjon og hilsen til kommunens medarbeidere. Videre har jeg stilet et brev til kommunens eldre, og det er distribuert ut i postkassene.

Egen korona-telefon kommer på plass fra mandag 23.mars, og er et samarbeid mellom Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommune. Det håper jeg vil gi dere innbyggerne svar på eventuelle spørsmål. Vi fortsetter med å legge ut viktig informasjon fortløpende på kommunesiden.

Butikkene våre tar ansvar med å tilrettelegge i forhold til hygiene, i tillegg tilbys det eksempelvis vareutlevering og det å holde åpen butikk uten flere til stede. For en service!

Jeg forstår at det også for næringslivet vårt er ei tøff og krevende tid. Regionrådet for Fjellregionen sendte i går ut ei enkel spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvenser og utfordringer hos lokale bedrifter, også her i Folldal. Dette slik at Regionrådet og Klosser Innovasjon, på vegne av kommunene, kan kvalitetssikre eventuelle innspill og tiltak til fylkeskommunale og statlige myndigheter. Til orientering ble e-post adressene til bedriftene plukket ut enten fra uttrekk fra Proff.no (Enhetsregisteret) eller virksomhetens nettsider/offentlig register. Oppfølging av bedriftene vil skje pr telefon.

Så langt ser det ut til at landbruket her i Folldal klarer seg godt. Dersom bøndene selv, mjølkebilsjåførene og veterinærene holder seg tålig friske, går hverdagen sin gang. Varer unntakstilstanden over tid, kan det være at vi vil se noen utfordringer knyttet til sesongarbeidere. Jeg vet det er en konstruktiv dialog med sauenæringa i forhold til saueklippere og hvordan man best kan ivareta hygienekrav og smitteforebyggende tiltak.

Frivillige tilbyr seg å bidra og Frivilligsentralen har eksempelvis lagt ut tilbud om telefonvenn, gåvenn, handling, henting av medisiner.

Kommunelegen fattet 19.03 vedtak i hht Smittevernloven § 4-1, Rutiner for karantene. Hovedhensikten med vedtaket er å forhindre fortsatt smitte og styrke muligheten for eventuell smittesporing. Videre vurderes det at dispensasjonsbestemmelsene langt på vei ivaretar pendlere, bedrifter. De som jobber i virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner er selvfølgelig også fritatt fra vedtakets karantenekrav. Mer informasjon ligger under fane pressemelding.
Vedtaket er gyldig i 7 dager og må eventuelt fornyes, dersom kommunelegene vurderer at situasjonen krever det.

Når det gjelder politisk aktivitet, og det å prøve å bevare lokaldemokratiet, informerer jeg kommunestyret noe på mail. Videre er det sendt ut innkalling til møte i formannskapet 26.03. Møtet avholdes ikke med fysisk oppmøte, men med bruk av kommunikasjonsverktøyet Teams. Sakslista ligger ute som ordinært. IT-avdelinga jobber med hvordan vi best skal få offentliggjort møtet i etterkant.

Det gledelige er at vi fortsatt ikke har noen med påvist smitte, og jeg minner om at det aller beste forebyggende tiltaket er god håndhygiene og å holde avstand.

Med ønske om ei så god helg som mulig!

Kristin 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577