Ambulerende stemmegivning/avgi stemme hjemme

Søndag 8. september og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du nå søke om å få avgi stemme der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på Bo- og servicesenteret.

Fra tirsdag 3. september til torsdag 5. september har de valgansvarlige ved kommunen mulighet til å ta imot ambulerende stemmegivning etter søknad. Siste frist for å søke er tirsdag 3. september. I søknaden oppgir du fullt navn, fødselsdato, telefonnummer, samt adressen du ønsker å stemme fra. Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse.

Kontakt servicekontoret på tlf. 62491000 eller send søknad per brev til:

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 Folldal

Les mer om valget her.