Åpning for arrangement med inntil femti personer

Fra og med 7. mai er det fra nasjonalt hold gitt tillatelse til å holde arrangement med inntil 50 personer. Noen regler gjelder fortsatt: minst én meter avstand til deltagere.

Klikk for stort bilde Denne endringen gjelder kun for arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør, som har som oppgave å sikre at alle smittevernregler blir fulgt.

For private samlinger, som for eksempel bursdager, gjelder fortsatt retningslinjene på maks fem personer sammen.