Arild er ny næringssjef

Arild Løvik har startet opp i 50% stilling som næringssjef i Folldal kommune. Han er engasjert i stillingen ut året.

Klikk for stort bilde Arild har en solid bakgrunn fra utviklings og næringsarbeid i Norges Vel, Rådhuset Vingelen og Regionrådet i Fjellregionen. Han er utdannet samfunnsgeograf.
Han vil være å treffe i Folldal ca. to dager i uka. Du treffer han på mobil 90667731 eller e-post arild.lovik@folldal.kommune.no for å gjøre avtale om møte.

Kontakt

Arild Løvik
Næringssjef
E-post
Telefon 906 67 731