Bekjempelse av blåleddved i Folldal

Ny vekstsesong er i gang, også for blåleddveden. Det kan virke håpløst å bekjempe busken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Et sted må vi begynne og for å kunne få bukt med spredningen er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.

Blåleddved - Klikk for stort bildeBlåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og har særlig lett for å spre seg i furu- og bjørkeskog.

Vi anser bekjempelse av blåleddved som et langvarig prosjekt. Spredningen av planten har foregått over mange år, så det er snakk om et stort antall planter spredt over et stort område.  Dette arbeidet vil måtte gjøres over tid, da det stadig vil være nye planter som spirer.

Vi oppfordrer hageeier/grunneiere til å gjøre følgende:

  • Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned om våren når planten har startet veksten. Det sprøytes så med roundup på stubben. Eller at planten sprøytes når den har kommet i vekst igjen etter nedhogging. Den siste metoden ser ut som fungerer best. Det forutsettes at all påføring av sprøytemidler skjer direkte på plantedelene til blåleddveden. Dette for å hindre at sprøytemidler spres til andre områder enn selve blåleddvedplanten. De fleste har kun tilgang til å kjøpe hage-roundup og det kan nok hende at sprøytingen må gjentas flere år.
  • Ønsker du fortsatt å ha blåleddved i hagen - noe vi ikke anbefaler- kan du plukke bærene eller klippe busken slik at de ikke setter bær. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfall sekken, slik at de ikke kommer på avveie
  • Fjerne småplanter som vokser i utmarka ved å rive dem opp med rota. Men sørg da for at de ikke klarer å rotfeste seg igjen.
  • Ikke plante nye busker.

Vi gjør oppmerksom på at grunneieres tillatelse må innhentes utenfor egen eiendom før bekjempelsestiltakene kan iverksettes. Ved bruk av sprøytemidler må forskrift om plantevernmidler etterfølges.

Gjenvinningsstasjonen(FIAS) har åpent hver torsdag fra kl.14.00 til kl. 19.00, pluss lørdagene 11/5, 1/6, 22/6 og 10/8, kl 11-14. Hageavfall skal leveres dit og det er gratis.

Prosjekt bekjempelse av blåleddved

Folldal kommune har også i 2019 fått midler fra Fylkesmannen til bekjempelsen av blåleddved og vi fortsetter bekjempelsen, da først og fremst i utmarka. Det vil bli prioritert nedskjæring i enkelte områder etter kartleggingen som ble foretatt i 2018.

I 2018 ble det skjært ned busker i Grimsbu og mot Krokhaug. Det ble sprøytet i industriområde ned mot Folla.

Arbeidet i 2019 vil starte opp nå i mai med nedskjæring. Sprøyting vil skje i juli/august. Vi har leid inn profesjonell arbeidskraft til både rydding og sprøyting. Kommunen ønsker å begrense bruken av sprøytemiddel til et minimum, og midlet som brukes (Glyfosat) skal være relativt ufarlig. Midlet har vært brukt i landbruket siden 70-tallet (1974), og brukes blant annet fortsatt i norsk kornproduksjon.

Grunneier vil bli kontaktet for å innhente nødvendig tillatelse før nedskjæring og sprøyting. Flere grunneiere ble kontaktet i fjor, men pga ulike forhold ble det ikke ryddet og sprøytet så mye som tenkt. Vi går ut i fra at tillatelsen som ble innhentet i 2018 står ved lag, hvis ikke ber vi om at grunneier tar kontakt.

Har du ellers spørsmål om bekjempelse av blåleddved kan du kontakte Folldal kommune v/Anders Jensen eller Synnøve Steien Bakken.

Kontakt

Synnøve S. Bakken
Fagkonsulent
E-post
Telefon 488 83 227