Besøksrutiner institusjonstjenesten ved Folldal Bo- og servicesenter

Ifølge folkehelseinstituttet (fhi.no) har beboere i sykehjem rett til å ta imot besøk, men under covid-19-epidemien må besøk gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd (fhi.no).

De fleste av beboerne ved FBSS er nå fullvaksinert, men vi har unntak. De ansatte er ikke vaksinert, og i enkelte tilfeller er det ikke bestandig at vaksinen gir full beskyttelse. Vi er derfor helt avhengig av at alle følger smittevernhensyn: Håndhygiene og avstand, munnbind ved kryssing av fellesarealer.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner / covid-19 får ikke komme på besøk. Vi ønsker at besøksrommet benyttes i størst mulig grad.

Det snakkes nå mye om at «det er lov å klemme igjen». FHI sier: «Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall besøkende – de samme over tid. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.»

«Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen».

Det må avtales med avdelingen på forhånd om det passer med besøk og hvor det skal skje (pasientens rom eller besøksrommet). 

Vi er pålagt å loggføre hvem som er på besøk til enhver tid. Smittevernrådene tilsier at vi skal holde en meters avstand. Det kan derfor ikke være mer enn 2 besøkende til samme person om gangen. Dette er også årsaken til at besøkende ikke skal oppholde seg i fellesarealene der både andre pasienter og ansatte oppholder seg. Besøkende kan ikke benytte pasientens bad/toalett pga økt behov for renhold.