Bredbåndsprosjekt Folldal – kan du bidra som ildsjel?

Etter søknad til NKOM og Hedmark Fylkeskommune fikk kommunen sist høst tilsagn om ca. 2,3 mill.kr. fra fylkeskommunen til bredbåndsutbygging. Prosjektet som har fått midler omfatter hoveddalføret fra Egnund til Børsungsæter, i utgangspunktet all fast bosetting og tilhørende fritidsboliger i gitte områder innenfor denne aksen. Prosjektet er lyst ut på Doffin, med tilbudsfrist 1. april.

I tillegg til støtte fra fylkeskommunen kommer vedtatte kommunale midler samt annen lokal medfinansiering. Dugnadsinnsats vil også være sentralt.

En avgjørende faktor for å lykkes med et slikt prosjekt er oppslutning og samarbeid mellom kommunen og innbyggerne. Blant annet trenger vi lokale kontaktpersoner / ildsjeler som kan bistå i forhold til organisering av grendemøter, kontakt mot aktuelle husstander m.v.

Kan du tenke deg å bidra, ta kontakt med kommunen snarest!

Kontaktperson er enhetsleder TLU Ole Håkon Flatøy, tlf. 91 71 77 85 eller epost ole.flatoy@folldal.kommune.no