Brevet til de eldre i kommunen

Siden situasjonen endrer seg så raskt, er det lite egnet å få informasjon om korona-situasjonen pr brev. Likevel ville jeg sikre at de som ikke er på nett, eventuelt sosiale medier, også skulle få en hilsen og ikke minst informasjon om at kommunens sentralbord er bemannet, slik at de har minst ett sted å ringe.
Hjemmetjenestene, Frivilligsentralen og Pensjonistforeninga har hjulpet til med å tenke distribusjon.

Siden jeg har fått et par henvendelser om at flere ønsker å se innholdet, legges det ut også her på kommunesiden.

 
Med hilsen

Kristin Langtjernet
Ordfører

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577