Digital tømmeplan fra FIAS i 2019

I 2019 blir tømmeplanen til FIAS digital. Du kan laste ned din egen tømmeplan, tilpasset din eiendom, ved å taste inn adresse eller gårds- og bruksnummer på FIAS sin hjemmeside.

Da får du frem informasjon om neste hentedag for restavfall, papir og plastemballasje. Hvis du vil, kan du skrive ut tømmeplan for hele året, og du kan få en påminnelse på sms dagen før avfallet hentes.

Innbyggere som ikke har mulighet til å hente frem sin digitale tømmeplan, eller ikke har mulighet til å skrive den ut på papir, kan besøke en FIAS sine gjenvinningsstasjoner eller kommunens servicetorg for å få en utskrift.

Kontakt

Odd Roar Hovde
Avdelingsingeniør 1
E-post
Telefon 917 17 791