Eiendomsskatt 2020 - lister til offentlig gjennomsyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 29.02.2020. I tillegg til at de ligger på nett, er de også å finne i perm på Folldal bibliotek og i Servicekontoret på kommunehuset, Folldal kommune.

Her er link til skattelistene:

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 (k-sak 69/19), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 29. februar 2020. Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gård-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelista legges ut på servicekontoret, på biblioteket og den publiseres på kommunens nettside www.folldal.kommune.no 

Skattesedler sendes ut samtidig som skattelista blir lagt ut. De fleste vil, på lik linje som i 2019, få tilsendt skattesedlene elektronisk, via SvarUt. Det henstilles om at mottaker åpner disse elektronisk snarest mulig etter mottak, slik at vi slipper kostnaden med å sende dem ut pr vanlig papirpost.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker (senest 12. april 2020).

Eiendomsskattekontorets adresse:

            Post:                Folldal kommune, Eiendomsskattekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal
            E-post:            postmottak@folldal.kommune.no

Eiendomsskatten faktureres ut med 4 terminer med betalingsfrister 1. april, 1. juni,
1. september og 1. november. Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer på felles faktura.
For ytterligere opplysninger om eiendomsskatt henvises det til eiendomsskattekontoret.