Eiendomsskatt 2021 - skattelister til offentlig gjennomsyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 28.februar 2021. I tillegg til at de ligger på kommunens nettside, er listene også å finne i perm på Folldal bibliotek og i kommunens Servicekontor. 

Her er link til skattelistene:

Skatteliste 2021 - alle eiendommer - offentlig gjennomsyn (PDF, 477 kB)
Skatteliste 2021 - eiendommer med fritak for eiendomsskatt - offentlig gjennomsyn (PDF, 293 kB)

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021 (k-sak 57/20), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 28. februar 2021. Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gård-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattenivå, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelista legges ut på servicekontoret, på biblioteket og den publiseres her på kommunens nettside. 

Skattesedler sendes ut til alle hjemmelshavere i disse dager (februar). De fleste har nå fått tilsendt skattesedlene elektronisk. 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker (senest 12. april 2021).

Eiendomsskattekontorets adresse:

            Post:                Folldal kommune, Eiendomsskattekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal
            E-post:            postmottak@folldal.kommune.no

Eiendomsskatten faktureres ut med 4 terminer med betalingsfrister 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer på felles faktura.
For ytterligere opplysninger om eiendomsskatt henvises det til eiendomsskattekontoret.