Eldredagen 2021

Eldrerådet besluttet tidligere i høst at de ikke ønsket å markere årets eldredag med noe arrangement. Begrunnelsen var økende koronasmitte i samfunnet. Rådet satser på å komme sterkere tilbake i 2022.