En oppfordring til serveringsbransjen

Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene

Nasjonale tiltak

Det er ikke vedtatt regler i nasjonal forskrift om besøksregistrering, men det er en anbefaling i noen kommuner med stor smittespredning. Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringssteder registrerer kontaktinformasjon til gjestene. Registrering av kontaktopplysninger er frivillig for gjestene og de kan besøke serveringsstedet uten å registrere kontaktinformasjonen sin. 

Registrering av kontaktopplysninger vil være mest aktuelt for serveringssteder med skjenkebevilling, men kan også være aktuelt for andre serveringssteder. 

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.

Formålet med frivillig registrering av kontaktopplysninger er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket.

Kontaktopplysningene kan kun brukes for å bistå kommunelegen ved smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Det er kommunelegen som skal drive smitteoppsporing, og ikke serveringsstedet. 

Man skal ikke registrere flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet, nemlig å lette arbeidet med smitteoppsporing. Det vil normalt være tilstrekkelig å registrere navn, kontaktinformasjon og tidsrommet gjestene var i lokalet. I de fleste tilfeller holder det å registrere opplysningene til én av gjestene ved bordet. I noen tilfeller kan det være nødvendig å registrere opplysninger om alle gjestene, for eksempel hvis det ikke er gjort bordreservasjon i forkant av besøket og/eller det skjer utskiftning av gjestene ved bordet. Det kan også være hensiktsmessig å registrere hvor i lokalet gjestene satt, slik at kommunelegen lettere kan vurdere hvem som skal anses som nærkontakter i smitteoppsporingsarbeidet.

Opplysningene må oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. 

Registrering av kontaktinformasjon til gjestene erstatter ikke kravene om god håndhygiene og om at gjester og ansatte skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand ved besøk på serveringssteder.

Fra 12. oktober gis det pålegg om oversikt over gjester

Fra 12. oktober gis det pålegg om at serveringssteder må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe.

 

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo/serveringssteder-med-skjenkebevilling-bor-gjennomfore-frivillig-registrering-av-kontaktinformasjon-til-gjestene

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118