Er det noen med helsekompetanse som ønsker å bidra i kommunen vår?

Ut fra situasjonen vi er i, har kommunen behov for hjelp til helserelaterte oppgaver.
Dersom du har slik kompetanse, og ønsker å bidra, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 62491000 eller e-post postmottak@folldal.kommune.no

Til deg som er alderspensjonist eller som har gått av med AFP i offentlig sektor, gjelder følgende: 
Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert. Denne regelendringen gjelder i første omgang fram til 01.11.20.

Er du student i relevante fag og ønsker å jobbe innen helse – og omsorg? Da er du også velkommen til å ta kontakt.

Felles for alle er at det må kunne framlegges politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi håper å høre fra deg!