Fakturering for SFO

Faktura for mai måned sendes ut i løpet av uka. For mye betalt fra 13. mars til 31. mars, blir trukket ifra på faktura for mai.

Fra skole og SFO gjenåpnet 27. april blir alle fakturert som vanlig. Dette gjelder uavhengig av om man benytter seg av plassen eller ikke.