Folldal kommune følger Folkehelseinstituttet retningslinjer for besøk til pasienter i institusjon:

Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene.

Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.

Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer.

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende skal forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Det vil si at besøksrommet ved FBSS ikke skal ha mer enn to besøkende i tillegg til pasienten.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er «annen nærkontakt» uten kjent prøvesvar eller i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk.
 • For å avtale besøk ringer du pasientens avdeling:
  • Langtid: 47 97 35 58
  • Korttid: 47 48 60 88
  • Skjermet: 47 48 51 81
  • Omsorgsbolig: 41 42 45 32

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner skal holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte.
 • Besøkende skal også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen. Dekketøy tilhørende institusjonen kan dessverre ikke brukes. Institusjonen kan dessverre ikke gjøre noen form for servering under pandemien.
 • Pasient/beboer skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende skal informere om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking må opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Kontakt

Else Laila Tuveng
Enhetsleder
E-post
Telefon 474 84 393