Folldalsprisen - Har du forslag til en kandidat?

Send inn ditt kandidatforslag til Folldalsprisen - innen 1. april

Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09